XVII Europos žemės ūkio ekonomistų asociacijos kongrese - skaitmeninių inovacijų ir žaliojo kurso klausimai

XVII Europos žemės ūkio ekonomistų asociacijos kongrese - skaitmeninių inovacijų ir žaliojo kurso klausimai

Klimato kaita tiesiogiai veikia agromaisto sektorių. Šio proceso įtaka ir kylantys iššūkiai praėjusią savaitę rugpjūčio 31–rugsėjo 1 d. buvo aptariami XVII Europos žemės ūkio ekonomistų asociacijos kongrese Reno mieste, Prancūzijoje.

Pagrindinė konferencijos tema – „Žemės ūkio ir maisto produktų sistemos besikeičiančiame pasaulyje: mokslo ir visuomenės ryšys“, atliepianti siekį ieškoti sprendimų, kaip agromaisto sistemas transformuoti į tvaresnes, atsparesnes ir efektyviau tausoti planetą, sujungiant mokslo bei inovacijų pažangą.

Savo įžvalgomis dalinosi žymūs profesoriai ir tarptautinių organizacijų vadovai iš Jungtinių Valstijų, Šveicarijos, Vokietijos, Prancūzijos, Nyderlandų: EBPO Prekybos ir žemės ūkio direktorato direktorė Marion Jansen, Ciuricho ETH Žemės ūkio ekonomikos ir politikos profesorius Robert Finger, Bonos universiteto Ekonomikos ir žemės ūkio politikos profesorius Thomas Heckelei, Mičigano universtiteto Žemės ūkio, maisto ir išteklių ekonomikos profesorius Thomas Jayne, Charleso H. Dysono taikomosios ekonomikos ir vadybos mokyklos Kornelio universiteto mokslo ir verslo profesorius ir direktorius David Just, Rizikos valdymo ir atsparumo maisto tiekimo grandinėse profesorė Wageningeno universiteto Verslo ekonomikos grupėje Miranda Meuwissen, Miuncheno technikos universiteto Rinkodaros ir vartotojų tyrimų profesorė Jutta Roosen.

Klasterio ir skaitmeninių inovacijų centro „Agrifood Lithuania“ vadovė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė – vienintelė verslo atstovė, kuri skaitė vieną iš pagrindinių pranešimų šiame kasmetininiame aukšto lygio kongrese. 

Panelinėje diskusijoje "Inovacijos žemės ūkio maisto produktų sistemos tvarumui ir atsparumui užtikrinti" Kristina š Europos metų klasterio vadovės bei ilgametės agromaisto sektoriaus ekspertės perspektyvos savo pranešime „Europos žemės ūkio ir maisto pramonės skaitmeninimas ir žalinimas“ gilinosi į regiono skaitmeninių inovacijų ir žalinimo situaciją, iššūkius, galimybes, gerąsias praktikas bei kitus susijusius aspektus. Pagrindinės mintys išsakytos pranešime:

 • Skaitmeninimas tobulina verslo procesus mažindamas išlaidas, padidindamas produktyvumą, sumažindamas riziką, didindamas atsekamumą ir skatindamas tvarumą.
 • Inovacijų diegimas per E-SIC siūlant technines žinias ir eksperimentavimą (vadinamu testavimu prieš investuojant), mažina rizikas diegiantis naujas technologijas ir padeda atrasti tinkamas. Pasinaudokite proga tapti EDIHLT nariu ir nemokamai gauti skaitmeninės brandos vertinimą.
 • Klasteriai integruoja verslą, mokslinius tyrimus, visuomenę ir viešąjį sektorių, siekiant bendros vertės didinimo bei kūrimo ir yra vienas pagrindinių įrankių dviguboj etransformacijoje.
 • Maisto vertės grandinėje diegiant inovacijos, reikia skatina tarpsektorinį bendradarbiavimą, kas padės kurti tvarią skaitmeninę ES ekonomiką.
 • Būtina susitelkti į tai, kad kaimo vietovės ir bendruomenės taptų stipresnės, labiau susietos ir atsparesnės galimoms krizėms. Europos startuolių regionų aljansas (European Startup village alliace) suteikia įrankius šiam tikslui pasiekti.
 • Galiausiai tik ryžtingi veiksmai, kuriant startuoliais ir inovacijomis pagrįstą žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus ekosistemą atneš ilgalaiki pokyčių.

Paneline diskusija vyko kartu su Ciuricho ETH Žemės ūkio ekonomikos ir politikos profesoriumi Robert Finger. Ją moderavo prof. Sophie Thoyer iš Prancūzijos nacionalinis žemės ūkio, maisto ir aplinkos instituto (INRAE).

 


Agromaisto sektoriaus startuolės baigė išskirtinę verslumo stovyklą: geriausių idėjų autorėms – piniginė paskata

Po dviejų intensyvių dienų pirmose Lietuvoje tokio pobūdžio verslumo dirbtuvėse apdovanotos geriausiai pasirodžiusios dalyvės. „EWA Moterų verslumo įgalinimo stovyklą Lietuvoje 2023“ laimėjusios idėjos – Paulinos Jonutės pieno ūkio startuolis, Ugnės Dirdaitės augalinis gėrimas iš sorų ir Ingos Matulytės dražė saldainiai iš išspaudų. Išsigryninti veiklos kryptį ar patobulinti jau kuriamą verslą Lietuvai reikšmingoje srityje dešimčiai moterų padėjo vienuolika mentorių: mokslo, inovacijų, verslo pasaulyje puikiai pažįstamų profesionalų. 

 

Iniciatyva teikia vertę ne tik dalyvėms

Birštone vykusį renginį inicijavo klasteris ir skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania DIH“. Įmonės vadovė ir renginio globėja Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė įsitikinusi: moterų lyderystės įgalinimas mūsų šalyje turėtų būti ne vien tikslas, bet ir būtinybė, norint prisidėti prie visapusės šalies pažangos ir augimo. 

„Be abejonės, tam reikia efektyvių sprendimų įvairiais aspektais. Visgi ilgametė darbo patirtis, analizuojant šalies sektoriaus situaciją ir gilinantis į tarptautines praktikas, neleidžia abejoti – tokios iniciatyvos kaip ši moterims suteikia itin galingus įrankius. Juos panaudodamos, inovatyvios, ambicingos, darbščios ir perspektyvios lyderės prisideda tvaraus agromaisto sektoriaus plėtojimo “, – akcentuoja agromaisto sektoriaus ekspertė.

Klasteris ir skaitmeninių inovacijų centras 2021–2022 metais Lietuvoje taip pat koordinavo „EIT Food“ remiamą tarptautinę programą EWA, skatinančią verslių moterų potencialą kurti agromaisto sektorių keičiančias inovacijas. Pasiekus itin gerų rezultatų, šiemet įmonei suteikta teisė organizuoti „Moterų agromaisto sektoriuje summit 2023“ – didžiausią agromaisto sektoriaus moterų lyderių iš visos Europos susitikimą.

 

Mentorius įtikino visų moterų potencialas

Kompetentinga komisija, suskaičiavusi dalyvių vertinimo balus, piniginiais prizais po 500 Eur nusprendė apdovanoti jaunas ir perspektyvias pradedančiąsias verslininkes: Jonučių pieno ūkio startuolį puoselėjančią Pauliną Jonutę, augalinį gėrimą iš sorų kuriančią Ugnę Dirdaitę ir dražė saldainių iš išspaudų verslo idėją vystančią Ingą Matulytę. Rėmėjų įsteigti dovanų krepšeliai atiteko kiekvienai verslumo dirbtuvių dalyvei.

Šermukšnytė-Alešiūnienė džiaugiasi net geresne nei tikėtasi unikalaus renginio sėkme. Anot jos, dalyvės nuo pirmosios dienos starto iki finalinių akimirkų demonstravo energiją bei motyvaciją įgyti ekspertiškų žinių, įsitraukti į bendras diskusijas ir kuo geriau pasirodyti praktinėse užduotyse.

„Dar kartą dėkoju visoms už suinteresuotumą bei atsidavimą, stiprinančius optimizmą dėl moterų ateities Lietuvos agromaisto sektoriuje. Mentoriams – už itin atvirą dalijimąsi esminėmis pamokomis, kaip vystyti startuolius: pradedant būtinybe atsakingai vertinti investicijų pritraukimą, nesileisti į kompromisus dėl kokybės ir atrasti prekės ar paslaugos išskirtinumą“, – apibendrindama kolegų žodžius akcentuoja renginio sumanytoja, globėja ir viena iš mentorių.

 

Pabrėžė daugiau startuolio sėkmės formulės aspektų

Mentoriai taip pat išskyrė įsiklausymą į pirkėjų bei partnerių komentarus ir pastabas, kuris padeda maksimaliai ištobulinti vystomą produktą. 

Agromaisto skaitmeninių inovacijų ir startuolių ekosistemos profesionalas Augustas Alešiūnas visoms dalyvėms priminė, kad kuriant ar vystant savo idėją negalima pamiršti – tai pirmiausia yra verslas. O sėkmingas verslas visada remiasi analitika – būtina stebėti ir vertinti pardavimo rodiklius, pajamas, kaštus ir priimti atitinkamus sprendimus.

Karolis Sankauskas, „Projektavimo sprendimų“ savininkas su daugiau nei 17 metų patirtimi projektavimo rinkoje, investuotojas, lektorius savo ruožtu atkreipė dėmesį į neįtikėtiną visų verslumo dalyvių drąsą tikėti savo idėjomis ir klysti:

„Tai, mano manymu, vis dar išlieka esminiu kriterijumi, siekiant būti inovatoriumi bet kurioje profesinėje nišoje.“ 

 

Galiausiai verslumo dirbtuvių dalyvės išgirdo mentorių priminimą plėsti partnerystes – žmonės ir ryšiai su jais versle visada išlieka kertinės svarbos. 

Stiprinti startuoliui reikalingų savybių ir įgūdžių komplektą taip pat padėjo skirtinguose sektoriuose patyrusi „DOJUS agro“ Lietuvos filialo vadovė ir „DOJUS group“ komercijos direktorė Diana Tatarūnaitė-Zubenienė, ilgametę patirtį agromaisto sektoriuje turinti „Varėnos pienelio“ direktorė Jolanta Kuzmienė, advokatų kontoros „Cobalt“ partneris, Viešųjų pirkimų praktikos grupės vadovas dr. Deividas Soloveičik ir kiti mentoriai.


INCiTiS

 

INCiTiS-FOOD – integruotos žiedinės technologijos tvarioms miesto regiono maisto sistemoms Afrikoje

Svarbus INCiTiS-FOOD projekto klausimas - galimybė pagerinti maisto ir mitybos saugumą bei sumažinti ekologinį pėdsaką Afrikos miestų teritorijose.

Tobulinant Afrikos miestų maisto sistemas reikėtų atsižvelgti į keturis svarbiausius aspektus:

 • maistingo ir saugaus maisto pasiūla išnaudojant vietinę gamybą;
 • maisto prieinamumas (įskaitant įperkamumą);
 • maisto panaudojimas (įskaitant maisto atliekų mažinimą);
 • maisto stabilumas.

Projekto metu per agromaisto verslo įmones tiekimo ir vertės grandinėse bus įgalintos bendruomenės. Be to, įgyvendinant transformuojančią maisto politiką bus pasiektas teisingumas aplinkosaugos srityje. Šių tikslų bus siekiama pasitelkiant tarpdisciplininius tyrimus bei integruotas geriausiai tinkančias technologijas, įgalinant suinteresuotųjų šalių koordinuojamus veiksmus, stiprinant gebėjimus, skatinant mokslininkų, praktikų ir politikų bendradarbiavimą bei stiprinant Europos ir Afrikos partnerystę. Be to, INCiTiS-FOOD prisidės prie žiedinių agromaisto technologijų, praktikų ir verslo modelių, skirtų įtraukties maisto sistemos Afrikos miestuose ir miesteliuose puoselėjimui, kūrimo.

Projektas apima 8 gyvąsias laboratorijas (angl. living labs) iš 6 šalių 3 Afrikos regionuose (Rytų Afrikoje: Kenija; Vakarų Afrikoje: Gana, Nigerija, Siera Leonė; Centrinėje Afrikoje: Kamerūnas, Gabonas). INCitiS-FOOD projektas bus vykdomas pagal LEAN startuolių (angl. Lean Startup) metodiką.

Prie projekto įgyvendinimo sėkmės prisidės ir AgriFood Lithuania. AgriFood Lithuania dėmesį skirs verslo modelių vystymui ir finansinių pajėgumų, reikalingų žiediniam agromaisto produktų verslui, stiprinimui. Tai padės gerinti agromaisto sektoriaus verslininkų gebėjimus pasirinkti tinkamiausią verslo modelį pelnui gauti. Naudojamas įrankis yra pagrįstas sumania BMC sistema (ang. baseboard management controller - BMC), kuri nustatys pagrindinius kiekvieno verslo elementus (pridėtinę vertę, tikslines rinkas, numatomas išlaidas, pajamų srautus ir kt.). Ypatingas dėmesys bus skiriamas marginalizuotoms ir pažeidžiamoms grupėms, siekiančioms pradėti verslą.

PROJEKTO PARTNERIAI:

1 (Coordinator) Universität der Bundeswehr München UniBw M DE

2 Aglobe Development Center ADC NG

3 Technical University of Munich TUM DE

4 Njala University NUSL SL

5 Fachhochschule Südwestfalen FH-SWF DE

6 Aquaponik manufaktur GmbH APM DE

7 Université des Sciences et Techniques de Masuku USTM GA

8 University of Ibadan UI NG

9 University of Bologna UNIBO IT

10 Bamenda University of Science and Technology BUST CR

11 SunLight Power Africa SP KE

12 Youth 4 Development Y4D KE

13 Kenyatta University KU KE

14 Foodscale Hub FSH GR

15 University of Development Studies UDS GH

16 Agrifood Lithuania DIH LT

17 Bavarian Research Alliance BayFOR DE

18 Stichting Wageningen Research WR NL

19 Egerton University EGE KE

20 Women Engage for a Common Future WECF NL

21 Zurich University of Applied Sciences ZHAW CH (associate)

22 InsectiPro Ltd. InsectiPro KE

23 African Rural and Agricultural Credit Association AFRACA KE

24 Ben-Gurion University of the Negev BGU IL


HighFive

Maisto perdirbimo pramonė visada ieško būdų, kaip išlikti priešakyje ir neprarasti konkurencingumo. Vienas iš būdų tai padaryti – investuoti į naujoves. Investicijos į skaitmenines bei žaliąsias  technologijas padės maisto perdirbimo pramonei išlikti konkurencingai ir sėkmingai dirbti toliau. Siekiant šio tikslo, buvo pradėtas projektas HIGHFIVE.

APIE PROJEKTĄ:

HIGHFIVE projektas suteikia trijų metų paramą agromaisto įmonėms tam, kad jos sėkmingai veiktų pasaulinėse vertės grandinėse, atlaikytų stiprią tarptautinę konkurenciją, įveiktų rinkos ir inovacijų kliūtys bei sklandžiai įsitrauktų į greitą skaitmeninę ir žaliąją transformaciją. Programa siekiama skatinti ir palengvinti tikslinius ir tarpregioninius investicinius veiksmus, kurie leistų MVĮ kurti bei rinkai pateikti naujoviškus skaitmeninius sprendimus, sprendžiančius tikrus maisto perdirbimo įmonių iššūkius, stiprinančius Europos žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandines ir darančius Europos agromaisto sektorių skaitmeniškesnį ir tvaresnį.

HIGHFIVE daug dėmesio skiria tarpregioniniam bendradarbiavimui. Be to, projekto metu siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

 • Skatinti skaitmeninių naujoviškų agromaisto sprendimų taikymą tarptautinėse rinkose, remiant MVĮ prieigą prie pasaulinių vertės grandinių, susiejant pasiūlą ir paklausą tarp regionų ir įveikiant sektoriaus kliūtis;
 • Europos sanglaudos stiprinimas sujungiant regionines ekosistemas ir didinant regionų inovacijų pajėgumus.

AGRIFOOD LITHUANIA VAIDMUO PROJEKTE:

HIGHFIVE partneriai atstovauja 39 NUTS2 regionams iš 9 šalių. Tarp šių regionų yra 15 išsivysčiusių, 13 pereinamojo laikotarpio ir 11 žemo išsivystymo lygio regionų.

Projekto laikotarpiu AgriFood Lithuania koordinuoja visą projekto komunikaciją (tarp partnerių, regionų, įmonių bei suinteresuotųjų šalių), išorės iniciatyvas ir renginius. Ryšiai su visuomene bus vykdomi per socialinės žiniasklaidos kanalus, naujienlaiškius, pranešimus spaudai, publikacijas žiniasklaidoje. Tai bus daroma, kadangi būtina remti naujų pramonės bendradarbiavimo santykių užmezgimą ir didinti Europos informuotumą šia tema.

PROJEKTO PARTNERIAI:

 1. AGRIFOOD CAPITAL BV NL
 2. BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION FR
 3. ASOCIACION CLUSTER ALIMENTARIO DE GALICIA ES
 4. AgriFood Lithuania DIH LT
 5. FOOD-PROCESSING INITIATIVE E. V DE
 6. AGRI SUD OUEST INNOVATION FR
 7. KOZEP-DUNANTULI REGIONALIS INNOVACIOS UGYNOKSEG NONPROFIT KFT HU
 8. WAGRALIM BE
 9. GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE SI
 10. ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA ES
 11. SEINAJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OY FI
 12. CREATING INTEGRATED MECHANICALS SYSTEMS AUVERGNE-RHONE-ALPES FR
 13. TECHNISCHE HOCHSCHULE OSTWESTFALEN-LIPPE DE
 14. FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE GALICIA ES
 15. POLE EUROPEEN INNOVATION ALIMENTATION BIEN-ETRE NATURALITE FR
 16. YAZZOOM BVBA BE
 17. Pomuni Frozen NV BE
 18. Brouwerij Bavik NV BE
 19. RBK Automation GmbH DE
 20. Food For Analytics BV NL
 21. van Wees Machine- en Stansmessenfabriek Waalwijk BV NL
 22. Mariën Bakkerij Producten NV BE

 

 

 


EPICENTRE

Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ilgą laiką buvo ignoruojamos ir dėmesio sulaukė tik visai neseniai. Šiandien MVĮ laikomos nepanaudotu resursu, kurį galima panaudoti siekiant maksimaliai padidinti korporacinius pajėgumus.

Projekto metu dėmesys bus skiriamas ne tik MVĮ potencialo, bet ir jų pajėgumų didinimui siekiant suteikti daugiau vertės klientams. Šiandien MVĮ į rinką įneša naujovių, kūrybiškumo ir lankstumo, o tai yra labai paklausu šiuolaikiniame hiperkonkurencijos pasaulyje.

APIE PROJEKTĄ:

EPICENTRE projekto metu kuriama trimatė MVĮ – Klasterių – Įmonių ekosistema, kuri padės išnaudoti MVĮ inovacinį potencialą ir padidinti įmonių galimybes. Tikimasi, kad MVĮ kurs naujoviškus produktus, paruoštus rinkai.

Atsižvelgdamas į pagrindines stambių pramonės dalyvių veiklos sritis, EPICENTRE remia didelį poveikį darančias novatores MVĮ plėtojant tarpvalstybinę/tarpsektorinę rinką. Šis projektas suteikia prieigą prie dinamiškų ir visapusiškų akceleracijos sistemų, geriausių verslo mokymo ir profesionalių paslaugų, finansavimo ir pasaulinės rinkos tam, kad būtų galima sukurti, įsisavinti ir geriau išnaudoti pažangiausių inovacijų augimą ir poveikį.

EPICENTRE sukurs naujas tarpsektorines vertės grandines tarp IKT, fintech, sveikatos ir agromaisto pramonės įmonių, skirtų individualizuotai mitybai, sveikai gyvensenai ir socialiniam ES piliečių atsparumui.

Skaitmeninant ir plečiant fintech žemės ūkio ir sveikatos sektoriuose, EPICENTRE siekia propaguoti sveiką, tvarų europiečių gyvenimo būdą. Tokiu būdu galime sukurti skaitmeninę tvaresnę Europą.

AGRIFOOD LITHUANIA VAIDMUO EPICENTRE PROJEKTE:

Agromaisto/sveikatos bei skaitmeninimo/fintech sektoriuose trys ES klasteriai jau identifikavo keletą įdomių technologijų. „AgriFood Lithuania“ dalyvaus šiame projekto deleguodama savo direktorę Kristiną Šermukšnytę-Alešiūnienę į projekto ekspertų komandą, kur ji prisidės ugdydama dalyvių klasterių vadovų įgūdžius.

Lavindami klasterių vadovų įgūdžius, galime teikti geresnes kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo ir talentų pritraukimo paslaugas. Verslo tinklų bendradarbiavimas prisidės prie Europos MVĮ internacionalizacijos už Europos ribų, nes taip bus skatinama tarptautinė prekyba, investicijos ir partnerystės

PROJEKTO PARTNERIAI:

 1. Associacion Cluster Digital de Catalunya – Ispanija
 2. Disretto Technologico Campania Bioscience Scarl – Italija
 3. Lietuvos Maisto Eksportuotojų Asociacija (LITMEA) - Lietuva

 


BEATLES

BEATLES: bendradarbiavimas kuriant elgsenos pokyčius, reikalingus klimato atžvilgiu pažangioms maisto sistemoms

 

Per pastaruosius kelis dešimtmečius smarkiai išaugo maisto gamyba ir vartojimas. Tam, kad mūsų maisto sistema taptų tvaresnė, turime sumažinti jos poveikį aplinkai.

BEATLES projektas siekia pakeisti dabartinę žemės ūkio ir maisto sistemą ir paspartinti sistemingą perėjimą prie klimato atžvilgiu pažangaus žemės ūkio ir išmaniųjų žemės ūkio technologijų.

Šiame projekte naudojamos atitinkamos elgesio ir eksperimentinės sąlygos, kurios padės nustatyti visus barjerus ir svertus, kurie trukdo arba, atvirkščiai, motyvuoja elgsenos pokyčius (įskaitant individualius, sisteminius ir politinius veiksnius). Žemės ūkio ir maisto produktų sistemų ir sąlygų įvairovė ES bus tiriama analizuojant penkias pagrindines Europos maisto sistemas – javus, pieno produktus, kaulavaisius, gyvulius ir daržoves Vakarų, Rytų, Pietų ir Šiaurės Europoje.

Kviečiai pirmauja Lietuvos žemės ūkio produkcijos eksporto sąraše, todėl būtent  kviečių auginimo sistema BEATLES projekte buvo pasirinkta kaip mūsų šalies vartojimo atvejis.

Siekiant projekto tikslų, mūsų įmonės ir kitų projekto dalyvių darbas prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir biologinės įvairovės nykimo sumažinimo bei dirvožemio sveikatos gerinimo. Be to, savo veikla skatinsime žemės ūkio našumą ir ekonominius rezultatus, orientuotus į tvarumą. Galiausiai, gerinsime gyvenimo kokybę kaimo bendruomenėse.

Projekto partneriai:

1 Agricultural University of Athens (AUA) GR

2 Wageningen Economic Research (WR) NL

3 Wageningen University (WU) NL

4 University of Copenhagen (UCPH) DK

5 Association Européenne pour l’Information sur le Développement Local (AEIDL) BE

6 Stiftelsen Stockholm Environment Institute (SEI) SE

7 National Technical University of Athens (NTUA) GR

8 Q-PLAN International Advisors PC (Q-PLAN) GR

9 Naturland – Verband für ökologischen Landbau e.V. (Naturland) DE

10 Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras Agroalimentarias SA (INTIA) ES

11 Delphy BV (Delphy) NL

12 AgriFood Lithuania DIH (AFL) LT

13 Food & Bio Cluster Denmark (FBCD) DK

14 Zveza Potrosnikov Slovenije Drustvo (ZPS) SL

15 Sustainable Innovations Europe SL (SIE) ES

16 KPAD Ltd. (KPAD) UK

17 UAB ART21 (ART21) LT

18 Agro Digital Solutions (ADS) LT


ICAERUS

ICAERUS – inovacijų ir gebėjimų stiprinimas žemės ūkio aplinkosaugos ir kaimo bepiločių orlaivių paslaugų srityje

 

APIE PROJEKTĄ:

Pagrindinė ICAERUS vizija – ištirti ir įvertinti bepiločių orlaivių kaip universalių transporto priemonių potencialą ir poveikį ES žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse. Įgalinant įvairias programas, ICAERUS siekia prisidėti prie saugaus, veiksmingo ir efektyvaus bepiločių orlaivių diegimo bei nustatyti jų naudojimo naudą ir galimą riziką.

Panaudojimo atvejai (ang. use cases), kurių metu bus vykdomi plataus masto  eksperimentai ir demonstraciniai renginiai, įtrauksiantys įvairius suinteresuotus veikėjus, vyks 5 šalyse ir apims 5 svarbiausius sektoriaus ir visuomenės dronų panaudojimo tikslus:

 

 • Pasėlių stebėjimas – Ispanija
 • Purškimas dronais – Graikija
 • Gyvulių stebėjimas – Prancūzija
 • Miškininkystės ir biologinės įvairovės stebėjimas – Lietuva
 • Kaimo logistika – Šiaurės Makedonija

 

AGRIFOOD LITHUANIA VAIDMUO PROJEKTE:

AgriFood Lithuania ICAERUS projekto metu bus įsitraukę į miškininkystės ir biologinės įvairovės tyrimus. Šio panaudojimo atvejo tikslas – parodyti dronų kaip miškų ir biologinės įvairovės stebėjimo priemonių potencialą.

Lietuvoje AgriFood Lithuania prisidės prie miškų stebėjimo panaudojimo atvejo naudodama moderniausius bepiločių orlaivių ir dirbtinio intelekto sprendimus. Šio panaudojimo atvejo tikslai: 1) sukurti ir pristatyti sprendimus, padėsiančius identifikuoti nesveikus miško plotus naudojant palydovinius vaizdus ir dronus; 2) įvertinti bepiločių orlaivių gebėjimą identifikuoti gaisrų riziką; 3) identifikuoti ir surasti įvairiomis ligomis tokiomis kaip afrikinis kiaulių maras užsikrėtusius šernus, nes surinkti duomenys ir jais pagrįsti sprendimai gali būti panaudoti laukinių gyvūnų migracijos stebėjimui bei ligų plitimo prevencijai.

AgriFood Lithuania misija ICAERUS projekte yra ne tik būti panaudojimo atvejo įgyvendinimo dalimi, bet ir padėti kurti Europos inovacijų ekosistemą bei verslo ir valdymo modelius tam, kad būtų galima efektyviai pritaikyti bepiločių orlaivių technologijas išnaudojant jų potencialą žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse.

PROJEKTTO TINKLALAPIS: https://icaerus.eu/

PROJEKTO KOORDINATORIUS: Prof. Spyros Fountas, Agricultural University of Athens (AUA)

PROJEKTO PARTNERIAI:

1 Agricultural University of Athens (AUA) GR

2 Wageningen University (WU) NL

3 The Open University (OU) UK

4 Foodscale Hub (FSH) GR

5 Ortelio Ltd (ORTL) UK

6 GeoSense IKE (GS) GR

7 Noumena Design Research Education SL (NMN) ES

8 Institut de l’Elevage (IDELE) FR

9 ART21 UAB (ART) LT

10 Ecological Interactions (EI) EE

11 Hellenic Crop Protection Association (HCPA) GR

12 AgriFood Lithuania DIH (AFL) LT

13 AgFutura Technologies (AGFT) NMK

 

 


Grass Ceiling

GRASS CEILING – LYČIŲ LYGYBĖ KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO INOVACIJOS SISTEMOSE

„GRASS Ceiling“ iniciatyva skatina moteris inicijuoti socialinius ir aplinkos pokyčius kuriant naujoves, kurios atliepia socialinius ir aplinkos iššūkius ir didina kaimo atsparumą.

Projektas įgalins moteris kurti ir vadovauti socialinėms ir aplinkosaugos naujovėms žemės ūkyje, kaimo ekonomikoje ir kaimo bendruomenėse. Moterų dalyvavimas socialinių ir aplinkosaugos inovacijų žemės ūkyje ir kaimo vietovėse kūrime yra besiformuojanti sritis Europoje. „GRASS Ceiling“ prisidės prie priemonių, kurios tai paremtų, kūrimo.

Panaudodamas per dešimtmečius sukauptas mokslinių tyrimų ir praktikos patirtis, projektas „GRASS Ceiling“ suburia pirmaujančius akademikus, turinčius patirties įgalinant moteris žemės ūkyje ir kaimo vietovėse.

„AgriFood Lithuania“, bendradarbiaudama su 25 partneriais iš 9 skirtingų šalių, įgyvendina projektą, skirtą apmokyti 72 kaimo moteris skirtinguose Europos regionuose socialinių-ekologinių inovacijų. Projektas pakeis moterų ūkininkių ir kaimo verslininkių gyvenimą, suteikdamas joms galimybę dalyvauti devyniose Gyvosiose laboratorijose (angl. living labs) devyniose atvejų analizės šalyse: Norvegijoje, Švedijoje, Italijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose, Airijoje, Škotijoje (JK), Lietuvoje ir Kroatijoje.

Gyvoji laboratorija Lietuvoje bus įkurta kaimo vietovėje, kurioje dėl vidinės ir išorinės migracijos stipriai sumažėjo gyventojų skaičius. Be to, ankstesnė ekstensyvi žemės ūkio praktika negatyviai veikė aplinką. Būdami šios laboratorijos dalimi „AgriFood Lithuania“ tirs labai mažus kaimo ūkius bei kaimo socialinio kapitalo iniciatyvas.

Susivienijusios ES valstybės narės iš tikrųjų gali pakeisti moterų padėtį visoje Europoje.

PROJEKTO KOORDINATORIUS: Waterford Institute of Technology (WIT) - Airija

PROJEKTO PARTNERIAI:

 1. University of Newcastle Upon Tyne (UNEW) – Jungtinė Karalystė
 2. Wageningen University (WU) - Nyderlandai
 3. European Environmental Bureau (EEB) - Belgija
 4. Women Entrepreneurship Platform (WEP) - Belgija
 5. European Association for information on local development (AEIDL) - Belgija
 6. Mediterranean Agronomic Institute Zaragoza (IAMZ-CIHEAM) - Ispanija
 7. Mediterranean Agronomic Institute Bari (CIHEAM Bari) - Italija
 8. Pisa University (UNIPI) - Italija
 9. Lithuanian Centre for Social Sciences (LCSS) - Lietuva
 10. Institute for Rural and Regional Research (RURALIS) - Norvegija
 11. Valladolid University (UVA) - Ispanija
 12. Sveriges Lantbruksuniversite (SLU) - Švedija
 13. European Farmers & European Agri-Cooperatives (COPA-COGECA) - Belgija
 14. Cooperativas Agro-alimentarias de España (CCAE) - Ispanija
 15. Croatian Chamber of Agriculture (HPK) - Kroatija
 16. Zagreb University (UNIZG FAZ) - Kroatija
 17. Oi! Trøndersk Mat og Drykke (Oi!) - Norvegija
 18. The Scottish Crofting Federation (SCF) – Jungtinė Karalystė
 19. Hela Sverige Jönköpings länsavdelning (HEAL SVERIGE) - Švedija
 20. VŠĮ AgriFood Lithuania DIH (AFL) - Lietuva
 21. Kilpatrick Innovation Ltd. (KI) - Airija
 22. Lega Regionale delle Cooperative e Mutue di Puglia (LEGACOOP) - Italija
 23. Zuid-Hollandse Land- en Tuinbouw Bond (ZLTO) - Nyderlandai
 24. Macra na Feirme (young farmers’ association) (MnF) - Airija

 


Smart Droplets

„Smart Droplets“ – ES Žaliojo kurso tikslų pesticidų ir trąšų mažinimui įgyvendinimo spartinimas naudojant dirbtinį intelektą bei duomenų ir robotikos technologijas

APIE PROJEKTĄ:

Robotizuotos sistemos pasėlių valdyme dar tik pradedamos naudoti ir joms vis dar labai trūksta holistinio požiūrio, apimančio tiek fizinius, tiek skaitmeninius išteklius. Per didelis pesticidų ir trąšų naudojimas yra tradicinių purškimo būdų pasekmė.

Siekiant ženkliai prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų, „Smart Droplets“ pristato autonominius modernizuotus traktorius su tiesioginio įpurškimo sistema (angl. Direct Injection System - DIS), skirta išmaniam purškimui, kuris padės išvengti pavojingų cheminių medžiagų poveikio ūkininkams.

„Smart Droplets“ robotikos (fizinės) priemonės yra integruotos su išmaniaisiais komponentais – skaitmenine platforma ir skaitmeniniais dvyniais – tam, kad būtų galima rinkti lauko duomenis ir realiuoju laiku atlikti purškimo veiksmus.

Pagrindinis „Smart Droplets“ tikslas – tobulinti aparatinės ir programinės įrangos galimybes tam, kad būtų sukurta holistinė sistema, galinti paversti duomenis reikšminga informacija ir pateikti efektyvius purškimo nurodymus. Vykdydami specializuotas mokymo programas, skirtas naudotojams, neturintiems dirbtinio intelekto, duomenų ir robotų sistemų valdymo patirties, „Smart Droplets“ padidins sinergiją su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis ir sustiprins bendruomenės bei gebėjimų ugdymą.

AGRIFOOD LITHUANIA VAIDMUO PROJEKTE:

Dirbdami su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, svarbiomis „Smart Droplets" projektui, AgriFood Lithuania kaip ekosistemų žemėlapių sudarymo ir mokymų lyderiai kuria pramonės kraštovaizdį ir bendradarbiavimo sistemą bei prisideda prie „Smart Droplets“ partnerių vykdomo bandomojo projekto įgyvendinimo ir vertinimo veiklų.

AgriFood Lithuania atliks išsamią dirbtinio intelekto, duomenų, robotikos ir kitų veiksnių (SIC, duomenų platformų) apžvalgą. Atlikus analizę bus parengtas rekomendacijų rinkinys, kuriame bus pateikta informacija apie autonominės robotinės purškimo sistemos (angl. Autonomous Robotic Spraying System) etaloninę architektūrą.

PROJEKTO TINKLAPIS: https://smartdroplets.eu/

PROJEKTO PARTNERIAI:

1 GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON EL

2 WAGENINGEN UNIVERSITY NL

3 FUNDACIO EURECAT ES

4 FONDACIJA VIZLORE LABS RS

5 FOODSCALE HUB GREECE ASSOCIATION FOR ENTREPREUNERSHIP AND

INNOVATION ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA EL

6 AGREENCULTURE FR

7 AgriFood Lithuania DIH LT

8 AGROMA - PETKOS SA EL

9 CLUSTER DE LA MAQUINARIA I DELS MEDIS DE PRODUCCIO AGRICOLA DE

CATALUNYA ES


Kaip gimsta duona? Duonos kelio istorija

Pristatome Jums vaizdo pasakojimą apie tai, kaip gimsta duona. Projekto iniciatorius – „AgriFood Lithuania“, o idėją palaiko Lietuvos kaimo tinklas ir EŽŪFKP.