1 Step 1
M1.1. Bendrieji duomenys
M1.2. Veiklos sektorius
Kiti veiklos sektoriai, kuriuose, be pirmiau nurodytojo, jau veikia ar nori veikti jūsų įmonė. Pasirinkite ne daugiau kaip tris variantusPasirinkite ne daugiau kaip tris variantus
Skaitmeninė branda

Šios apklausos/modulio tikslas – įvertinti jūsų įmonės skaitmeninę brandą. Ši informacija padės nustatyti jūsų įmonės skaitmeninės transformacijos atskaitos tašką ir sritis, kuriose jai gali prireikti EDIH paramos. Ji taip pat padės įvertinti paslaugas, kurias EDIH galiausiai suteiks jūsų įmonei, taip pat patobulinti ES politiką ir finansines priemones, kuriomis remiami EDIH.

M2.1. Skaitmeninės veiklos strategija

Su šiuo aspektu susijusių klausimų paskirtis – išsiaiškinti bendrą skaitmenizacijos strategijos padėtį jūsų įmonėje iš veiklos perspektyvos. Jais teiraujamasi apie jūsų įmonės investicijas (jau atliktas arba planuojamas) į skaitmenizaciją įvairiose veiklos srityse, taip pat apie įmonės pasirengimą vykdyti skaitmenizaciją, kuriai gali prireikti dar nenumatytų organizacinių ir ekonominių išteklių.

Kuriose iš toliau nurodytų veiklos sričių jūsų įmonė jau investavo į skaitmenizaciją ir kuriose veiklos srityse ji planuoja tai padaryti ateityje? Pasirinkite visus tinkamus variantus:

Produktų / paslaugų kūrimas (įskaitant mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas) [0 arba 1 balas]pick one!
Projektų planavimas ir valdymas [0 arba 1 balas]pick one!
Operacijos (fizinių prekių gamyba, pakavimas, priežiūra, paslaugos ir pan.) [0 arba 1 balas]pick one!
Bendradarbiavimas su kitais vidaus padaliniais arba kitomis vertės grandinei priklausančiomis įmonėmis [0 arba 1 balas]pick one!
Atvykstamoji logistika ir sandėliavimas [0 arba 1 balas]pick one!
Rinkodaros, pardavimo ir klientų aptarnavimo paslaugos (klientų valdymas, užsakymų tvarkymas, pagalbos teikimas ir pan.) [0 arba 1 balas]pick one!
Pristatymas (išvykstamoji logistika, e. sąskaitos faktūros ir pan.) [0 arba 1 balas]pick one!
Administravimas ir žmogiškieji ištekliai [0 arba 1 balas]pick one!
Įsigijimas ir viešieji pirkimai [0 arba 1 balas]pick one!
(Kibernetinis) saugumas ir asmens duomenų reglamentų / BDAR laikymasis [0 arba 1 balas]pick one!
Nė vienas iš pirmiau nurodytų variantų [0 balų]pick one!

Kurie iš toliau nurodytų variantų nusako jūsų įmonės pasirengimą (platesniu mastu) skaitmenizuotis? Pasirinkite visus tinkamus variantus:

Yra nustatyti ir su veiklos tikslais suderinti skaitmenizacijos poreikiai [0 arba 1 balas]pick one!
Yra nustatyti finansiniai ištekliai (nuosavi, paskolos, subsidijos), reikalingi skaitmenizacijai bent vienus metus vykdyti [0 arba 1 balas]pick one!
IT infrastruktūra yra tinkamai parengta, kad padėtų įgyvendinti skaitmenizacijos planus [0 arba 1 balas]pick one!
Yra įdarbinti arba pagal subrangos sutartis pasamdyti IRT specialistai (arba yra nustatyti įdarbinimo ir (arba) subrangos poreikiai) [0 arba 1 balas]pick one!
Įmonės vadovybė yra pasirengusi vadovauti būtiniems organizaciniams pokyčiams [0 arba 1 balas]pick one!
Atitinkami veiklos padaliniai ir jų darbuotojai yra pasirengę padėti įgyvendinti skaitmenizacijos planus [0 arba 1 balas]pick one!
Verslo struktūra ir veiklos procesai gali būti pritaikyti, jei to reikia skaitmenizacijai [0 arba 1 balas]pick one!
Pagaminti produktai jau yra komercializuojami kaip paslauga (vadinamasis įpaslauginimas) arba papildomi skaitmeninėmis technologijomis grindžiamomis paslaugomis [0 arba 1 balas]pick one!
Nuolat stebimas klientų ir partnerių pasitenkinimas internetinėmis paslaugomis ir (arba) bendravimu (socialiniuose tinkluose, per e. prekybos operacijas, susirašinėjant e. laiškais ir pan.) [0 arba 1 balas]pick one!
Yra atsižvelgiama į skaitmenizacijos keliamą riziką (pvz., neplanuotą poveikį kitoms veiklos sritims) [0 arba 1 balas]pick one!
Nė vienas iš pirmiau nurodytų variantų [0 balų]pick one!
Verslo struktūra ir veiklos procesai gali būti pritaikyti, jei to reikia skaitmenizacijai [0 arba 1 balas]pick one!
Pagaminti produktai jau yra komercializuojami kaip paslauga (vadinamasis įpaslauginimas) arba papildomi skaitmeninėmis technologijomis grindžiamomis paslaugomis [0 arba 1 balas].pick one!
M2.2. Skaitmeninė parengtis

Vertinant skaitmeninę parengtį, nustatomas mastas, kuriuo tiek gamybos, tiek paslaugų įmonės šiuo metu naudoja skaitmenines (tiek pagrindines, tiek pažangesnes) technologijas.

Kurias iš šių skaitmeninių technologijų ir sprendimų jau naudoja jūsų įmonė? Pasirinkite visus tinkamus variantus:

Ryšio infrastruktūra (didelės spartos (šviesolaidinis) internetas, debesijos kompiuterijos paslaugos, nuotolinė prieiga prie biuro sistemų) [0 arba 1 balas]pick one!
Įmonės svetainė [0 arba 1 balas]pick one!
Internetinės formos ir tinklaraščiai ir (arba) forumai ryšiams su klientais palaikyti [0 arba 1 balas]pick one!
Tiesioginiai pokalbiai, socialiniai tinklai ir pokalbių robotai ryšiams su klientais palaikyti [0 arba 1 balas]pick one!
E. prekyba (verslas vartotojui, verslas verslui) [0 arba 1 balas]pick one!
E. prekybos skatinimas (internetinė reklama, socialiniai tinklai verslui ir pan.) [0 arba 1 balas]pick one!
E. valdžia (internetinis bendravimas su valdžios institucijomis, įskaitant viešuosius pirkimus) [0 arba 1 balas]pick one!
Nuotolinio darbinio bendradarbiavimo priemonės (pvz., nuotolinio darbo platforma, vaizdo konferencijos, virtualusis mokymasis, su konkrečia įmonės veikla susijusios priemonės) [0 arba 1 balas]pick one!
Vidaus interneto portalas (intranetas) [0 arba 1 balas]pick one!
Informacijos valdymo sistemos (įmonių išteklių planavimas, produkto gyvavimo ciklo valdymas, ryšių su klientais valdymas (angl. CRM), tiekimo grandinės valdymas, e. sąskaitų faktūrų išrašymas) [0 arba 1 balas]pick one!
Nė vienas iš pirmiau nurodytų variantų [0 balų]pick one!

Kurias iš toliau nurodytų pažangiųjų skaitmeninių technologijų jau naudoja jūsų įmonė? Visus variantus įvertinkite pagal 0–5 balų skalę (0 = nenaudojama, 1 = svarstoma galimybė naudoti, 2 = kuriamas prototipas, 3 = atliekami bandymai, 4 = diegiama, 5 = naudojama):

Modeliavimas ir skaitmeniniai dvyniai (t. y. fizinių objektų / procesų tikralaikiai skaitmeniniai atvaizdai)pick one!
Virtualioji realybė, išplėstinė realybėpick one!
Kompiuterinis projektavimas (CAD) ir gamyba (CAM)pick one!
Gamybos vykdymo sistemospick one!
Daiktų internetas (IoT) ir pramoninis daiktų internetas (I-IoT)pick one!
Blokų grandinės technologijapick one!
Adityvioji gamyba (pvz., 3D spausdintuvai)pick one!
M2.3. Į žmogų orientuota skaitmenizacija

Vertinant šį aspektą žiūrima, ar darbuotojai yra įgudę naudoti skaitmenines technologijas, jas naudoja ir yra jų įgalinti, taip pat, kaip skaitmeninės technologijos padeda gerinti jų įgūdžius, didinti jų įsitraukimą ir suteikti jiems daugiau galių ir kaip yra gerinamos jų darbo sąlygos siekiant didinti jų našumą ir gerovę.

Ką daro jūsų įmonė, siekdama perkvalifikuoti savo darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją, kad jie būtų pasirengę skaitmenizacijai? Pasirinkite visus tinkamus variantus:

Atlieka darbuotojų įgūdžių vertinimą, kad nustatytų įgūdžių spragas [0 arba 2 balai]pick one!
Rengia darbuotojų mokymo ir jų kvalifikacijos kėlimo planus [0 arba 2 balai]pick one!
Rengia trumpus mokymus, teikia mokomąją medžiagą ir (arba) gaires ir kitus e. mokymosi išteklius [0 arba 1 balas]pick one!
Sudaro palankesnes sąlygas patirtiniam mokymuisi, tarpusavio mokymuisi ir (arba) eksperimentavimui [0 arba 1 balas]pick one!
Siūlo stažuotes ir darbo vietas pagrindinėse gebėjimų srityse [0 arba 1 balas]pick one!
Remia darbuotojų dalyvavimą išorės organizacijų (mokymo paslaugų teikėjų, akademinės bendruomenės, pardavėjų) rengiamuose mokymuose [0 arba 1 balas]pick one!
Dalyvauja subsidijuojamose mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programose [0 arba 1 balas]pick one!
Nė vienas iš pirmiau nurodytų variantų [0 balų]pick one!

Kaip jūsų įmonė įtraukia savo darbuotojus į naujų skaitmeninių sprendimų diegimo procesą ir juos įgalina? Pasirinkite visus tinkamus variantus

Padeda darbuotojams geriau susipažinti su naujomis skaitmeninėmis technologijomis [0 arba 1 balas]pick one!
Skaidriai ir įtraukiai informuoja darbuotojus apie skaitmenizacijos planus [0 arba 1 balas]pick one!
Stebi, ar darbuotojai pritaria skaitmenizacijai, ir imasi priemonių, kurių tikslas – sumažinti šalutinį poveikį (pvz., įveikti pokyčių baimę; pasirūpinti, kad nuolatinio pasiekiamumo kultūra nesugriautų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros; užtikrinti apsaugą nuo privatumo pažeidimų rizikos ir pan.) [0 arba 1 balas]pick one!
Įtraukia darbuotojus (taip pat ir ne IRT srities) į produktų, paslaugų ir procesų skaitmenizacijos sprendimų kūrimą ir plėtojimą [0 arba 2 balai]pick one!
Suteikia darbuotojams daugiau autonomijos ir tinkamų skaitmeninių priemonių sprendimams priimti ir vykdyti [0 arba 2 balai]pick one!
Perprojektuoja ir (arba) pritaiko darbo vietas ir darbo srautus taip, kad padėtų darbuotojams dirbti jų norimais būdais [1 balas]pick one!
Sudaro lankstesnes skaitmenizacijos įgalinamas darbo sąlygas (pvz., suteikia galimybę dirbti nuotoliniu būdu) [1 balas]pick one!
Suteikia darbuotojams galimybę naudotis pagalbą skaitmeniniais klausimais teikiančios darbuotojų grupės ir (arba) tarnybos (vidaus / išorės) paslaugomis [1 balas]pick one!
Nė vienas iš pirmiau nurodytų variantų [0 balų]pick one!
M2.4. Duomenų valdymas ir susietumas

Šis aspektas apima duomenų saugojimą skaitmeniniu būdu, jų sisteminimą įmonėje, prieigą prie jų per visus susietuosius įrenginius (kompiuterius ir t. t.) ir jų naudojimą veiklos tikslais, kartu taikant kibernetinio saugumo schemas, padedančias užtikrinti pakankamą duomenų apsaugą.

Kaip tvarkomi (t. y. saugomi, sisteminami, prieinami ir naudojami) jūsų įmonės duomenys? Pasirinkite visus tinkamus variantus:

Duomenys nerenkami skaitmeniniu būdu [0 balų]pick one!
Aktualūs duomenys saugomi skaitmeniniu būdu (pvz., naudojant biuro taikomąsias programas, e. pašto aplankus atskiras taikomąsias programas, ryšių su klientais valdymo (CRM) arba įmonės išteklių planavimo (ERP) sistemas ir pan.) [0 arba 1 balas]pick one!
Duomenys yra tinkamai sujungti į visumą (pvz., per sąveikias sistemas, taikomųjų programų sąsajas), net jei jie saugomi skirtingose sistemose [0 arba 1 balas]pick one!
Duomenys prieinami tikruoju laiku per įvairius prietaisus iš įvairių vietų [0 arba 1 balas]pick one!
Surinkti duomenys sistemingai analizuojami ir pateikiami sprendimus priimantiems asmenims [0, 2 balai]pick one!
Duomenų analizė praturtinama išorės šaltinius derinant su nuosavais duomenimis [0 arba 1 balas]pick one!
Duomenų analizė yra įmanoma be ekspertų pagalbos (pvz., teikiamos duomenų suvestinės) [0 arba 1 balas]pick one!

Ar jūsų įmonės duomenys yra pakankamai apsaugoti? Pasirinkite visus tinkamus variantus:

Taikoma įmonės duomenų saugumo politika ir (arba) priemonių rinkinys [0 arba 1 balas]pick one!
Visi su klientais susiję duomenys yra apsaugoti nuo kibernetinių išpuolių [0 arba 1 balas]pick one!
Darbuotojai reguliariai informuojami ir mokomi kibernetinio saugumo ir duomenų apsaugos ir (arba) rizikos klausimais [0 arba 1 balas]pick one!
Nuolat stebimos ir vertinamos kibernetinės grėsmės [0 arba 1 balas]pick one!
Saugoma atsarginė visų itin svarbių veiklos duomenų kopija (ne veiklos vietoje ir (arba) debesijoje) [0 arba 1 balas]pick one!
Yra parengtas veiklos tęstinumo planas, taikytinas įvykus dideliems gedimams (pvz., tokiais atvejais, kai per išpuolį, padarytą naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą, užblokuojami visi duomenys arba kai padaroma fizinė žala IT infrastruktūrai) [0 arba 1 balas]pick one!
Nė vienas iš pirmiau nurodytų variantų [0 balų]pick one!
M2.5. Automatizavimas ir dirbtinis intelektas

Vertinant šį aspektą, nustatomas automatizavimo ir intelektualizavimo lygis, kurį padeda užtikrinti į veiklos procesus integruotos skaitmeninės priemonės.

Kurias iš toliau nurodytų technologijų ir veiklos taikomųjų programų jūsų įmonė jau naudoja? Visus variantus įvertinkite pagal 0–5 balų skalę (0 = nenaudojama, 1 = svarstoma galimybė naudoti, 2 = kuriamas prototipas, 3 = atliekami bandymai, 4 = diegiama, 5 = naudojama):

Natūraliosios kalbos apdorojimas, įskaitant pokalbių robotus, tekstų gavybą, mašininį vertimą, nuotaikų analizępick one!
Kompiuterinė rega / vaizdo atpažinimaspick one!
Garso apdorojimas ir (arba) sakytinės kalbos atpažinimas, apdorojimas ir sintezėpick one!
Robotika ir autonominiai prietaisaipick one!
Veiklos duomenų analizė, duomenų analizė, sprendimus priimti padedančios sistemos, rekomendacijų sistemos, išmaniojo valdymo sistemospick one!
Nė vienas iš pirmiau nurodytų variantų [0 balų]pick one!
M2.6. Žalioji skaitmenizacija

Šis aspektas apima įmonės gebėjimą vykdyti skaitmenizaciją laikantis ilgalaikio požiūrio, pagal kurį prisiimama atsakomybė už gamtos išteklių ir aplinkos apsaugą bei tvarumą ir tuo rūpinamasi (galiausiai dėl to įgyjant konkurencinį pranašumą).

Kaip jūsų įmonė naudoja skaitmenines technologijas, kad prisidėtų prie aplinkos tvarumo? Pasirinkite visus tinkamus variantus:

Tvarus verslo modelis (pvz., žiedinės ekonomikos modelis, produktas kaip paslauga) [0 arba 1 balas]pick one!
Tvarus paslaugų teikimas (pvz., naudojimo sekimas siekiant vėliau perduoti produktą naudoti kitiems naudotojams) [0 arba 1 balas]pick one!
Tvarūs produktai (pvz., ekologinis projektavimas, viso produkto gyvavimo ciklo planavimas, gyvavimo ciklo pabaigos valdymas ir naudojimo trukmės pratęsimas) [0 arba 1 balas]pick one!
Tvarūs gamybos metodai, medžiagos ir komponentai (įskaitant gyvavimo ciklo pabaigos valdymą) [0 arba 1 balas]pick one!
Išmetamųjų teršalų ir taršos valdymas ir (arba) atliekų tvarkymas [0 arba 1 balas]pick one!
Tvari energijos gamyba nuosavame įrenginyje [0 arba 1 balas]pick one!
Žaliavų suvartojimo ir (arba) sąnaudų optimizavimas [0 arba 1 balas]pick one!
Transporto ir pakavimo išlaidų sumažinimas [0 arba 1 balas]pick one!
Skaitmeninės taikomosios programos atsakingam vartotojų elgesiui skatinti [0 arba 1 balas]pick one!
Bepopieriai administraciniai procesai [0 arba 1 balas]pick one!
Nė vienas iš pirmiau nurodytų variantų [0 balų]pick one!

Ar rinkdamasi ir taikydama skaitmeninius sprendimus jūsų įmonė atsižvelgia į jų poveikį aplinkai? Visus variantus įvertinkite pagal šią skalę: ne, iš dalies, taip:

Aplinkosaugos klausimai ir standartai yra įtraukti į įmonės verslo modelį ir strategiją [0, 1 arba 2 balai]pick one!
Yra įdiegta aplinkosaugos vadybos sistema ir (arba) sertifikavimo procedūra [0, 1 arba 2 balai]pick one!
Aplinkosaugos aspektai yra skaitmeninėms technologijoms ir (arba) tiekėjams taikomų pirkimo kriterijų dalis [0, 1 arba 2 balai]pick one!
Yra stebimas ir optimizuojamas skaitmeninių technologijų ir duomenų saugojimo sistemų suvartojamos energijos kiekis [0, 1 arba 2 balai]pick one!
Įmonė aktyviai perdirba ir (arba) pakartotinai naudoja seną technologinę įrangą [0, 1 arba 2 balai]pick one!
Nė vienas iš pirmiau nurodytų variantų [0 balų]pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder