Projekto tikslas – išbandyti pažangiausias skaitmenines priemones agrosmaisto sektoriuje, kuriomis bus skatinama tvaresnė agromaisto gamyba ir stiprinamas ryšys tarp gamintojų bei socialinių maisto platinimo iniciatyvų. Daugiausia dėmesio SOULFOOD skirs bandymams, kaip pirminėje gamyboje išvengti maisto nuostolių ir švaistymo, pakartotinai panaudojant jį pažeidžiamoms grupėms.

Pastangomis kurti tvaresnę, įtraukesnę ir labiau tarpusavyje susijusią agromaisto produktų vertės grandinę SOULFOOD atliepia pasaulinį tikslą iki 2030 m. perpus sumažinti maisto švaistymą. Taip pat sprendžia opią problemą, susijusią su nepakankama pažeidžiamų gyventojų grupių prieiga prie sveiko ir subalansuoto maisto. Visose projekto veiklose bus stiprinamas bendradarbiavimas tarp įvairių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant agromaisto pramonės dalyvius ir socialines maisto skirstymo iniciatyvas (ne pelno siekiančias organizacijas ir vietos valdžios institucijas). Organizuojant sklaidos ir informuotumo didinimo renginius, bus siekiama pasidalyti rezultatais su panašiais subjektais kitose Europos ir ne Europos šalyse. Devyni projekto partneriai iš keturių Europos šalių – Ispanijos, Lietuvos, Rumunijos ir Graikijos – atstovauja įvairiomis agromaisto produktų vertės grandinės dalims, nuo vietos valdžios institucijų, gamintojų iki skaitmenizacijos bei inovacijų ekspertų ir socialinių maisto rinkimo iniciatyvų. Būtent todėl SOULFOOD gali paskatinti teigiamus tvarios maisto gamybos ir vartojimo praktikos pokyčius.

Projektą koordinuoja:
1. Diputacio de Tarragona (ES)

Projekto partneriai:
2. Lietuvos inovacijų centras (LT)
3. Agrifood Lithuania DIH (LT)
4. Cluster TIC Catalunya Sud (ES)
5. Fundacio Espigoladors (ES)
6. Reus Desenvolupament Economic SA (ES)
7. Ajuntament de Reus (ES)
8. Municipiul Roman (RO)
9. Boroume Saving Food Saving Lives (EL)