„Mokslo ir asocijuotų verslo struktūrų narystė tarptautiniuose tinkluose“ (Nr. 10-039-P-0001-30)

 

 

Projekto vykdytojas: VšĮ „AgriFood Lithuania DIH”

Projekto tikslai:

Skatinti asocijuotas verslo struktūras, įskaitant klasterių koordinatorius, per efektyvią tarptautinę tinklaveiką įgyti tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties ir aktyviai naudotis ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir kitų tarptautinių programų finansavimu MTEP veikloms vykdyti.

Projekto vertė: 41132,00 Eur

Projekto finansavimas: 32905,60 Eur (projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis“)

„Mokslo ir asocijuotų verslo struktūrų narystė tarptautiniuose tinkluose“ (Nr. 10-039-P-0001-34)

 

 

Projekto vykdytojas: VšĮ „AgriFood Lithuania DIH”

Projekto tikslai:

Skatinti asocijuotas verslo struktūras, įskaitant klasterių koordinatorius, per efektyvią tarptautinę tinklaveiką įgyti tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties ir aktyviai naudotis ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir kitų tarptautinių programų finansavimu MTEP veikloms vykdyti.

Projekto vertė: 4635,00 Eur

Projekto finansavimas: 3708,00 Eur (projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis“)