Sisteminės inovacijos nulinės maisto atliekų tiekimo grandinės link

„ZeroW“ užsibrėžė ambicingą tikslą – atlikti pagrindinį vaidmenį pereinant nuo dabartinių maisto sistemų iki perpus sumažintų maisto nuostolių ir atliekų (Food Loss & Waste – FLW) iki 2030 m. ir beveik nulinių minėtųjų rodiklių iki 2050 m.

„ZeroW“ daro neparastą poveikį demonstruodama naujoves devyniose realiose maisto grandinėse ir taiko sisteminį inovacijų metodą tam, kad būtų veiksmingai išspręsta daugialypė maisto nuostolių ir atliekų problema. Tai apima:

  1. Išankstinį sisteminių inovacijų nustatymą. Naujovės, apimančios kelis tarpusavyje susijusius aspektus (procesą, organizacinę strategiją, rinkodarą, produktus, technologijas, valdymą ir kt.), yra išbandomos ir demonstruojamos;
  2. Inovacijų raidos nukreipimą į aukštesnį sisteminio pasirengimo ir poveikio lygį. Tam naudojamas Gyvosios laboratorijos (Living Lab) – bendros kūrybos ir daugelio veikėjų kolektyvinio mokymosi – metodas;
  3. Gyvosios laboratorijos veikėjų inovacijų tobulinimo galimybių gerinimą dalijantis ištekliais bei taip palengvinant naujus bendradarbiavimo ir naujovių kūrimo būdus ir priemones;
  4. Specifinių sisteminių naujovių trajektorijų kūrimą (nuo idėjų iki plėtros ir komercializavimo), kuriomis siekiama pateikti šiuo metu trūkstamus galutinius produktus ir paslaugas, atitinkančias vartotojų nuostatas, maisto veikėjų poreikius ir politikos tendencijas.

Projektas „ZeroW“ yra finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos sutartį Nr. 101036388.

Projekto partneriai