REGISTRUOTIS Į RENGINĮ

Klasteris ir Skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania“ 2023 m. vasario 7 d. mokslo, verslo ir politikos atstovus suburs į didžiausią tarptautinę bendradarbiavimo konferenciją „Regionų vystymas. Startuolių regionai – tvarūs, ekonomiškai klestintys, inovatyvūs ir atsparūs krizėms“. Vienas esminių hibridinių renginio tikslų – įgyvendinant „Startuolių regiono“ (ang. „Startup Village“) iniciatyvą, įtrauktą į ilgalaikės ES kaimo vietovių vizijos planą, susitarti dėl tolimesnių praktinių veiksmų, kurie reikšmingai prisidėtų prie ilgalaikio regionų vystymo. Tarp gyvai į renginį atvykstančių dalyvių – Europos Sąjungos inovacijų, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo komisarė bei šį rudenį pirmą kartą Europos Sąjungoje vykusio tarptautinio vizijų kūrimo regionams hakatono „HACK Startup Village” globėja Mariya Gabriel.

 

„Startuolių regionas“ – inovatyvių kaimo vietovių ateitis

Populiacijos mažėjimas Europos Sąjungos regionuose išlieka opi problema. Nors kaimo vietovės sudaro net 44 proc. ES ploto, 78 proc. Europos populiacijos gyvena miesto vietovėse. Perspektyvų regionuose stoka ir socialinis atotrūkis lemia vis spartesnę jaunų žmonių migraciją į miestus taip dar labiau gilindamas kaimo vietovių populiacijos krizę.

„Startuolių regionas“ – sąlyginai jauna, tačiau kelią vis sparčiau besiskinanti iniciatyva, grindžiama tvirtu įsitikinimu, kad naujovės ir verslumas, o ypač jaunos įmonės, turinčios ambicijų diegti inovacijas ir augti, gali atlikti pagrindinį vaidmenį atgaivinant kaimo vietoves ir jų bendruomenes. 2021 metais Europos Komisija nustatė ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją, kurioje nurodytos kelios konkrečios veiksmų sritys, padėsiančios siekti stipresnių, susietų, atsparių ir klestinčių kaimo vietovių ir bendruomenių iki 2040 m. „Startuolių regiono“ tikslai šiame kontekste yra paskatinti startuolių kūrimąsi ir inovacijas Europos kaimo vietovėse bei sukurti diskusijų ir žinių erdvę regionų problemoms spręsti.

„Tikslinga „Startuolių regiono“ plėtros kryptis galėtų užtikrinti regionų ekonominę plėtrą, platesnį skaitmeninių sprendimų pritaikymą, jaunų žmonių ir moterų įtraukimą, „Žaliojo kurso“ tikslų įgyvendinimą bei sėkmingą prisitaikymą prie verslo pokyčių. Be to, „Startuolių regiono“ koncepcijos įgyvendinimas paskatintų mokslinius tyrimus ir inovacijas kaimo bendruomenėse bei padėtų kurti novatoriškesnį verslumą, kuris pritrauktų daugiau jaunų ir talentingų žmonių.“ , – iniciatyvos svarba yra įsitikinusi skaitmeninio inovacijų centro „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė. Iniciatyvos reikšme neabejoja ir Europos inovacijų ir technologijų instituto maisto inovacijų bendruomenės generalinis direktorius Dr. Andy Zynga: „EIT Food“ labai tikime, kad pasitelksime savo bendruomenės narius ir žinias, kad įgalintume startuolius daryti kuo platesnį poveikį regioninei plėtrai”.

Ilgalaikės regionų transformacijos garantas – tvarumu grįsti sprendimai

Technologijų diegimas ir infrastruktūros pokyčiai gali padėti į regionus sugrąžinti daugiau verslininkų, ypač jaunų žmonių, norinčių pradėti verslą. Tačiau raktas į nuoseklų ir ilgalaikį rezultatą – tvarios regionų ateities užtikrinimas.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas pastebi, kad šiandieniniame kontekste matomas kaimo vietovių pažeidžiamumas gali virsti didele galimybe. Europos Komisijos inicijuota ir palaikoma kaimo vietovių plėtros vizija reiškia ne tik geresnių gyvenimo sąlygų užtikrinimą regionuose, tačiau ir paties regiono potencialo pokytį. „Numatyti konkretūs veiksmai, tokie kaip technologijų diegimas, infrastruktūros pokyčiai ar skaitmeninė transformacija, skatins imtis ekologiškesnių sprendimų žemės ūkyje ir kurti tvaresnę aplinką regionuose. Visa tai – geros žinios kaimo vietovių bendruomenėms, ūkininkams ir didelis pasiekimas visai mūsų visuomenei. Tad skirtingų šalių įsitraukimas į sprendimų priėmimą ir kuo spartesnį jų įgyvendinimą – būdas pasiekti išskirtinių rezultatų kuriant inovatyvią, modernią ir tvarią regionų ateitį“ – teigė Aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Tarp konferencijos tikslų – oficialus manifesto pasirašymas

Tarptautine bendradarbiavimo konferencija tikimasi pasiekti konkrečių rezultatų. Pirma, sustiprinti viešą dialogą dėl „Startuolių regiono“ vaidmens svarbos įgyvendinant regioninę plėtrą. Antra, nustatyti veiksmus, būtinus norint pasiekti užsibrėžtus tikslus su kiekybiškai įvertinamais rezultatais. Trečia, sutarti dėl stebėsenos ir peržiūros sistemos, kuri ne tik paskatins naujas veiklas, tačiau palengvins dalijimąsi patirtimi, pamokomis ir informacija bei įtrauks naujus poveikio matavimus į „Startuolių regiono“ koncepciją.

Sėkmingam iniciatyvos įgyvendinimui būtinas visų suinteresuotų šalių įtraukimas, įskaitant vietos verslą, ūkininkus, mokslinių tyrimų institucijas, vietos valdžios institucijas ir visuomenę. Šio bendradarbiavimo įteisinimui, konferencijoje bus pasirašomas manifestas ir jo pagrindu sudaromas minėtų narių tinklas – „Startuolių regiono“ aljansas.

„Tikslingi sprendimai gali sugrąžinti į regionus daugiau verslininkų, ypač jaunų žmonių, kurie pradeda verslą. Tačiau tam būtinas bendradarbiavimas siekiant užtikrinti paramą investicijoms ir finansavimą, sukurti reikiamą infrastruktūrą startuoliams kaimo vietovėse, padėti jiems įgyti naujų kompetencijų, suteikti galimybę išbandyti prieš investuojant, suteikti galimybę išbandyti startuolių produktus realiomis sąlygomis. Taigi kaimo vietovėse reikia sukurti ekosistemas bendrų vertybių pagrindu. Turėtų būti įtraukti visi bendruomenės nariai: vietos verslas, ūkininkai, mokslinių tyrimų institucijos, vietos valdžios institucijos ir galiausiai visuomenė. Tam reikia sukurti tinklų tinklą – Europos Startuolių regiono (ang. European Startup Village) aljansą. Būtent to ir yra siekiama organizuojant šį renginį.“, – teigia Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė.

Ši konferencija yra nemokama ir bus viešai tiesiogiai transliuojama visoje Europoje. Dalyviai kviečiami registruotis ir dalyvauti nuotoliniu būdu.

Fiziniame renginyje, kuris vyks Vilniaus Rotušėje, dalyvaus pranešėjai ir kvietimus gavę svečiai.