Ūkininkaujate? Tapkite įrankio agromaisto tvarumui ir socialiniam poveikiui testuotoju

Projektas „Skaitmeniniai sprendimai tvaresnei, įtraukesnei ir labiau susietai žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandinei“, arba SOULFOOD, siekia mažinti maisto nuostolius, didinti agromaisto tvarumą ir gerinti produktų paskirstymą pažeidžiamoms grupėms per novatoriškas technologijas. Sukurta skaitmeninė priemonė padės valdyti maisto nuostolius ir panaudoti juos, pasitelkiant visuomenines iniciatyvas. Lietuvos agromaisto gamintojai, norintys ją išbandyti, nuo birželio 11 iki 26 d. gali teikti paraiškas.

Perėjimas prie tvaresnių gamybos ir vartojimo modelių maisto sektoriuje yra vienas iš socialinių iššūkių, kuriuos reikia spręsti siekiant užtikrinti, kad Europa pasiektų tikslą iki 2030 m. 50 proc. sumažinti maisto atliekų kiekį. 2020 m. 8,6 % ES gyventojų ir daugiau nei vienas iš penkių žmonių, kuriems gresia skurdas (21,7 %), negalėjo sau leisti kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško patiekalo. Tuo pačiu maisto nuostoliai – vis dar labai opi Europos agromaisto sektoriaus problema.

Įrankio privalumai aktualūs kiekvienam ūkininkui

Įrankį testuosiantys ūkininkai turės galimybę sumažinti ne tik savo maisto atliekų, bet ir susijusių CO2 emisijų, vandens kiekį, išbandyti tvaresnes ir efektyvesnes gamybos praktikas. Skirtingų veiklų (nuo inventorizacijos iki paskirstymo) skaitmenizavimas vienoje platformoje – dar viena esminė nauda. Naujos vietinių gamintojų ir visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo galimybės atvers perspektyvų, siekiant verslų augimo ir socialinio poveikio.

Naudodamiesi platforma, produktų gamintojai taip pat sužinos vertingų įžvalgų apie tvarias praktikas ir dalyvaus edukacinėse veiklose – tai labai svarbu didinant informuotumą apie prarandamus maisto produktus. Programa intuityvi ir sukurta taip, kad naudotis būtų itin paprasta, be to, įrankis leis rengti ataskaitas ir analizes, tai yra priimti duomenis grįstus sprendimus, kurie pagerintų išteklių ir veiklos valdymą.

Platformoje gamintojai galės siūlyti paramą, nurodyti tokias detales kaip produkto pavadinimas, svoris, tūris ar gendamumas, o gavėjai ir vežėjai ją priimti. Apie kiekvieną pasikeitusią maisto dovanojimą būsena – patvirtinus, gabenant ar pristačius – ateis pranešimas į e. paštą. Tokių funkcijų derinys ne tik optimizuos vietos gamintojų veiklą, bet ir skatins jų socialinę atsakomybę bei indėlį bendruomenėms.

Kieno paraiškų laukiame?

Atsiliepti į kvietimą gali įmonės arba savarankiškai dirbantys asmenys, vykdantys ekonominę veiklą agromaisto sektoriuje, turintys iki 100 darbuotojų ir visus veiklai reikalingus administracinius leidimus. Reikalavimus atitinkantys kandidatai turi būti agromaisto produktų gamintojai vienoje iš kategorijų, atitinkančių NACE kodus: A1.1 ir A1.2, kurios apima ne daugiamečių ir daugiamečių augalų auginimą.

Registracijos vieta turi būti Lietuva. Galiausiai visiems pretendentams reikės pateikti dokumentus, įrodančius, kad fiziniai asmenys yra tinkamai įregistruoti valstybės ižde ir socialinio draudimo sistemoje, o juridiniai asmenys - kad yra tinkamai įsteigti ir įregistruoti atitinkamame viešajame registre.

Atrinkti dalyviais įsipareigoja visą testavimo laikotarpį naudotis skaitmeniniu įrankiu, laikytis projekto ir sutarties nuostatų, paskirti atsakingą asmenį, kuris SOULFOOD laikotarpiu palaikys nuolatinį ryšį su konsorciumu. Taip pat bus privalu pateikti iniciatyvos partnerių prašomą informaciją, siekiant užtikrinti atitiktį EK rekomendacijoms, susijusioms su tinkamu testuojamo sprendimu valdymu.

Lietuvoje galimybė testuoti pažangų įrankį bus pasiūlyta šešiems ūkininkams: pusė jų išbandys technologiją vasaros ir rudens sezonais, kiti trys – pavaasrį. Kiekvienam bus skirta 1500 Eur išmoka reikalavimams įgyvendinti, mokėjimus atliekant dviem dalimis: 2024 m. lapkričio mėn. ir užbaigus projektą. Atviro kvietimo teikti paraiškas SOULFOOD oficiali kalba – lietuvių. Jei susidomėjote ir norėtumėte dalyvauti, susisiekite adresu edita@agrifood.lt. Primename, kad kvietimo terminas – birželio 26 d. Žemiau rasite dokumentus (anglų kalba), kuriuos reikės pateikti:


Valereco

VALERECO tikslas – skatinti ankštinių kultūrų įsisavinimą ir didinti supratimą apie jų vertę pereinant prie tvarių, produktyvių, klimatui neutralių, aplinką tausojančių ir atsparių ūkininkavimo sistemų. Projektu siekiama kiekybiškai įvertinti ir padidinti aplinkosauginę ir ekonominę ES vertę, kurią teikia 4 nepakankamai naudojami ir 8 pagrindiniai ankštiniai augalai. Projektu siekiama skatinti ūkininkavimo praktikos įvairinimą visoje ES ir asocijuotosiose šalyse, o tai prisidės prie sveikesnės ir tvaresnės mitybos bei atsparumo klimato kaitai.

Partneriai:

 • Agricultural University of Athens
 • Burgundy School of Business
 • Delphy\University of Coimbra
 • Foodscale Hub
 • Institute of Field and Vegetable Crops
 • Leibniz University Hannover
 • Stichting Wageningen Research
 • Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras groalimentarias
 • AgriFood Lithuania DIH
 • University of Florence
 • University of Pisa
 • AgFutura Technologies
 • Scuola Superiore Sant'Anna
 • Helvetas

IPMorama

Bendras IPMorama projekto tikslas – sukurti tvaresnę maisto gamybos sistemą. Tai bus pagrindinė varomoji jėga siekiant sumažinti pesticidų naudojimą tradicinėse žemės ūkio sistemose ir sudaryti sąlygas perspektyviai ekologinių sistemų plėtrai iki ketvirtadalio visos ES žemės ūkio produkcijos. Tai bus pasiekta sukūrus integruoto kenkėjų valdymo (IPM) metodų „praktinę ekosistemą“, skirtą kviečiams, bulvėms ir ankštiniams augalams (sojos, baltieji lubinai ir žirniai).


4growth

„4Growth“ tikslas – suprasti, kur, kaip ir kokiu mastu diegiamos skaitmeninės ir duomenų technologijos žemės ūkyje ir miškininkystėje. Tai bus daroma renkant duomenis per paskirstytas observatorijas visoje Europoje ir nustatant pagrindinius veiksnius arba apribojimus. Rezultatai bus pristatomi per „4Growth vizualizacijos platformą“ pasitelkiant pažangias rinkos duomenų vizualizacijas. Tai padės geriau suprasti, kas turi įtakos rinkoje, o tai savo ruožtu leis parengti prognozes, kurios padėtų formuoti politiką ir didinti tolesnį technologijų įsisavinimą.

Metodas

 • Observatorijos: vienas iš pagrindinių 4Growth metodo elementų yra duomenų rinkimas per paskirstytas observatorijas. 4Growth rinks ir analizuos duomenis per 7 observatorijas visoje Europoje.
 • Naujausia analizė: „4Growth“ atliks išsamią analizę, kad suprasti skaitmeninių technologijų išsivystymo ir diegimo lygį žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose, visų pirma sutelkiant dėmesį į Europą.
 • Rinkos prognozavimas ir numatymas: išanalizavus technologinius, ekonominius, visuomeninius, reguliavimo ir gamtinius rodiklius, rinkos stebėjimo ir prognozavimo įrankis leis sprendimų priėmėjams stebėti skaitmenines žemės ūkio ir miškininkystės rinkas, taip pat numatyti būsimas skaitmeninių technologijų tendencijas.
 • 4Growth vizualizacijos platforma: Rezultatai bus demonstruojami naudojant platformą su pažangia rinkos duomenų vizualizacija.

Partneriai:

 • Agricultural University of Athens
 • AgriFood Lithuania DIH
 • Aristotle University of Thessaloniki
 • CTIFL
 • Evenflow
 • Foodscale Hub
 • Future Impacts
 • ILVO
 • INTIA
 • LE Europe
 • Vizzuality
 • VTT
 • Wageningen University & Research

BioSolFarm

Atsižvelgiant į biomasės kiekį ir žemės naudojimą, žemės ūkis turi didelį potencialą prisidėti prie perėjimo prie žaliosios energijos. Nagrinėdamas inovatyvių technologinių sprendimų integravimą su ekonomiškai pelningais modeliais, šis projektas prisideda prie PO2 ir SO2 padidinto žaliųjų technologijų naudojimo, siekiant sumažinti taršos išmetimą į Baltijos jūrą.

Bendras žemės ūkio naudmenų plotas regione yra 37 Mha, o vidutinis trąšų sunaudojimas yra 177 kg/ha, kurį būtų galima pakeisti anaerobinio pūdymo (AD) fermentu. Integraciniai sprendimai taip pat prisidės prie žiedinės bioekonomikos ir efektyvesnės ekonomikos, naudojant biomasę pvz. biodujų gamyba, arba įrengiant saulės elementus. Biodujos ir saulės energija yra vienas kitą papildantys energijos šaltiniai, nes biodujos gaminamos ir tada, kai nešviečia saulė. Decentralizuota energijos sistema ir geresnis energijos saugojimas ūkių lygmeniu padidins energijos tiekimo ir maisto gamybos saugą, o tai šiandien yra iššūkis gyvulių ūkiams.

Ypatingas iššūkis yra tai, kad daugelis ūkių nėra pakankamai dideli, kad atitiktų AD technologijos reikalavimus, tačiau naudodamiesi įprastame projekte sukurtais sprendimais, ūkininkai galės diegti naujus verslo modelius, paremtus geriausia praktika, keistis žiniomis, bendradarbiauti ir kurti tinklus. kartu spręsti aplinkosaugos, ekonomikos ir energijos tiekimo iššūkius.

Partneriai:

 • Gdansko technologijos universitetas
 • AgriFood Lithuania DIH
 • Aplinkosauginės technologijos tinklas Mecklenburg-Vorpommern enviMV
 • Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras
 • Pomeranijos žemės ūkio konsultavimo centras
 • Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (Litmea)
 • Rostoko universitetas

Stella

STELLA siekia sukurti holistinę skaitmeninę sistemą (STELLA PSS), kuri padėtų anksti įspėti ir aptikti kenkėjus, naudojant šiuolaikines jutimo technologijas ir dirbtinį intelektą.

STELLA PSS bus bandomas trejus metus lauko, ūkio ir regiono lygiu šešiais bandomaisiais diegimais, apimančiais ariamuosius, sodų ir vynuogynų pasėlius, taip pat didelius, sunkiai pasiekiamus plotus (miškus). STELLA daugiausia dėmesio skiria aštuoniems skirtingiems kenkėjams ir ligoms, kurios plinta 4 Europos šalyse su skirtingomis klimato ir geologinėmis savybėmis bei Naujojoje Zelandijoje. STELLA vykdys kompetencijų stiprinimo veiklas, kad ūkininkai, agronomai ir suinteresuotosios šalys įgytų reikiamų įgūdžių naudotis STELLA sistema ir paskatintų juos taikyti ekologiškus pasėlių apsaugos metodus.

Politikos rekomendacijos, gautos naudojant STELLA PSS, bus skirtos politikos formuotojams ir sprendimus priimantiems asmenims, siekiantiems paremti Europos Komisijos tikslus mažinti pesticidų naudojimą, valdyti augalų kenkėjų protrūkius ir skatinti ES žemės ūkio ir miškininkystės skaitmeninimą. Bus sukurta tinklų strategija, skirta keistis idėjomis, panaudoti turimas žinias ir sudaryti sąlygas užmegzti ryšius su atitinkamomis organizacijomis, asmenimis, tinklais, projektais ir iniciatyvomis.

Partneriai:

 • Geoponiko Panepistimion Athinon
 • Universita Cattolica Del Sacro Cuore
 • Eigen Vermogen Van Het Instituutvoor Landbouw- En Visserijonderzoek
 • Universitaet Fuer Bodenkultur Wien
 • Green & Digital
 • Foodscale Hub Greece
 • Association De Coordination Technique Agricole - Les Instituts Techniques Agricoles
 • Horta SRL
 • Pessl Instruments Gmbh
 • Green Supply Chain DIH
 • Agrifood Lithuania DIH
 • Edencore Technologies
 • Institut Francais De La Vigne Et Du Vin
 • Lincoln Agritech Limited

SOS-Food

Dabartinės nepaprastosios aplinkos sąlygomis maisto sistema turi tapti produktyvesnė, įtraukesnė, tvaresnė ir atsparesnė. SOSFood naudos duomenis ir dirbtiniu intelektu pagrįstas technologijas, kad sudarytų holistinį ir išsamų ES maisto sistemos vaizdą ir sukurs prognozavimo priemones, kurios sudarytų pagrindą visų maisto grandinės subjektų sprendimų priėmimui.

SOSFood sukurs konsoliduotą maisto duomenų erdvę, orientuotą į tvarumą ir sveikatą bei sprendimų priėmimo įrankius, pritaikytus kiekvienam grandinės lygiui, pagal šiuos veiksmus:

 • Sukurti kelių veikėjų tinklą, renkantį socialinius, politinius, teisinius, ekonominius, technologinius, maisto, sveikatos, aplinkos ir klimato duomenis, skatinant skaidrumą ir dalijimąsi duomenimis;
 • Sudaryti maisto sistemos scenarijų taikant daugiamatę strategiją, išnaudojant duomenų sąveiką su pažangia poveikio analize ir naujoviškomis dirbtinio intelekto technologijomis
 • Bendrai projektuoti sprendimus (sprendimų priėmimo įrankiai, atitinkantys kiekvieno vartotojo kontekstą ir prioritetus), juos validuoti atliekant praktinius atvejų tyrimus.

Partneriai:

 • Universidade de Vigo
 • Universidade de Santiago de Compostela
 • Stichting Radboud Universiteit
 • Universita Degli Studi di Ferrara
 • Universita Cattolica del Sacro Cuore
 • Universidade Nova de Lisaboa
 • Asociación DIH Datalife - HUB de innovación dixital Datalife
 • Agrifood Lithuania DIH
 • Smart Agro HUB anonymi etairia
 • Softeam
 • JIBE company BV
 • Contactica SL
 • Ignacio de las Cuevas SA
 • Vikonda grupė, UAB
 • YIOTIS anonimos emporiki & viomixaniki etaireia
 • Communaute Europeenne des Cooperatives de Consommateurs
 • Axencia galega de desenvolvemento rural

Sixfold

SIXFOLD vienija partnerius iš „Smart Sensors 4 Agri-food“ ir jos „Living Labs“ tinklų, siekiant aiškaus tikslo – skatinti naujovių eksperimentus tiesioginiuose maisto perdirbimo demonstratoriuose.

Dvigubas perėjimas yra žaliojo susitarimo ir strategijos „nuo ūkio iki šakutės“ pagrindas. Žemės ūkio maisto produktų sektorius atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant šiuos siekius. Giliųjų technologijų naujovių pobūdis taip pat rodo, kad reikia pereiti prie atsakingų reguliavimo sistemų. „Living Labs“ ieško daugiau eksperimentų įtraukdama visuomenės suinteresuotąsias šalis ir spręsdama inovacijų kliūtis, su kuriomis susiduria žemės ūkio maisto įmonės. SIXFOLD siekia palengvinti giliųjų technologijų diegimą žemės ūkio maisto produktų sektoriuje, kurdamas tvirtą „Living Labs“ tinklą visoje ES. Šis tinklas rems dinamišką ir regioniniu mastu integruotą ekosistemą, klestinčią su žemės ūkio maisto pramonei svarbiomis giliųjų technologijų naujovėmis, tokiomis kaip dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis, robotai, biotechnologijos ir kt. visoje maisto sistemoje.

SIXFOLD remiasi esama sistema. Nepaisant to, pokalbių ir pažintinių vizitų metu atliekamas kruopštus esamos padėties įvertinimas, o įvertintos kliūtys inovacijoms šalinamos taikant specialiai pritaikytą bendro kūrimo procesą. Tai užtikrina maksimalų išorės ekspertų, reguliavimo institucijų ir platesnių visuomenės veikėjų dalyvavimą regioniniu ir Europos lygiu, o savo ruožtu sukuria išsamesnį ir patvirtintą veiksmų planą, pritaikytą realiems poreikiams. „Living Labs“ tinklas tokiu būdu palengvins žinių mainus, aktyviai įtraukdamas suinteresuotąsias šalis iš įvairių regionų ir užtikrindamas įtrauktį bei įvairovę. Be kitų tikslų, atnaujintos „Living Labs“ tinklo veiklos gairės bus sėkmingo perėjimo prie tvarių maisto sistemų visoje Europoje pagrindas.

Partneriai:

 • Agrifood Capital BV
 • Seinajoen Ammattikorkeakoulu OY
 • Agrifood Lithuania DIH
 • Flanders' Food
 • Fundacion Instituto Tecnologico De Galicia
 • Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Rurbanive

RURBANIVE sukurs naują kaimo ir miesto inovacijų sistemą, paremtą techninėmis ir socialinėmis naujovėmis, siekiant sustiprinti teritorinį valdymą ir esamas politikos priemones.

Bendruomenės „Kaimo ir miesto įgalintojų“ parduotuvė, sukurta pasitelkus kaimo ir miesto įtraukimą, skatins eksperimentavimą ir inovacijas, orientuotas į kaimo ir miesto vietovių gerovės ekonomiką. Tai sudarys sąlygas kaimo ir miesto sąveikai gerinant socialinį ryšį, bendradarbiavimą ir tiesioginį realizavimą. Dalyvavimo procesai padės palaikyti dialogą ir bendradarbiavimą, o suinteresuotosios šalys galės įvertinti procesus ir ateities scenarijus, kurie prisideda prie sinergijos ir rekomendacijų kūrimo.

Partneriai:

 • Institute of Communication and Computer Systems
 • Agricultural University of Athens
 • Fundación CARTIF
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Foodscale Hub
 • European Association for Innovation in Local Development
 • Czech University of Life Sciences Prague
 • Alchemia-Nova Research and Innovation
 • AgriFood Lithuania DIH
 • IMERYS
 • The Lisbon Council for Economic Competitiveness
 • Trikala Municipality
 • Kėdainių rajono savivaldybė
 • South Aegean Region
 • Innovation Campus Lemgo
 • Partnership for Rural Europe
 • BioBASE

Prudent

PRUDENT siekia pakeisti dabartinį žemės ūkio ir miškininkystės sistemų veikimo būdą ir paspartinti perėjimą prie tvaraus žemės ūkio ir miškininkystės praktikos bei išmaniųjų ūkininkavimo technologijų. Įgyvendinant projektą bus nustatyti ir įvertinti veiksmingiausios žaliosios skatinimo priemonės, galinčios padėti ūkininkams/miškininkams pakeisti elgseną ir pereiti prie tvaresnio žemės ūkio ir miškininkystės.

Žaliosios skatinimo priemonės taip pat bus išbandomos natūraliuose kontekstuose, siekiant įvertinti interaktyvų skatinimo poveikį su faktiniais politikos pokyčiais pereinant prie tvarumo. Siekiant sustiprinti ūkininkų ir (arba) miškininkų savireguliacijos gebėjimus ir sustiprinti skatinimo efektą, bus naudojamos naujoviškos skatinimo priemonės.

Bus tiriamos keturios skirtingos sistemos, reprezentuojančios pagrindines Europos žemdirbystės ir miškininkystės sistemas (pasėlius, daugiamečius augalus, gyvulius ir miškus) įvairiuose ES regionuose (Šiaurės, Pietų ir Vidurio Europoje), kad būtų atsižvelgta į žemės ūkio ir (arba) miškininkystės sistemų nevienalytiškumą.

PRUDENT pateiks socialinių naujovių ir verslo modelių rinkinį, nustatantį perėjimo prie tvaraus žemės ūkio ir miškininkystės gaires, ir parengs eilę politikos rekomendacijų ir priemonių, kurios skatins elgsenos principu grindžiamą politikos kūrimą ir įgyvendinimą.

Partneriai:

 • Agricultural University of Athens
 • Politecnico di Milano
 • Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
 • ILVO
 • Università di Trento
 • Green & Digital
 • The Association Of Balkan Eco Innovations
 • Athens University of Economics and Business
 • European Forest Institute
 • Q-Plan International
 • AgriFood Lithuania DIH
 • Asnacodi
 • Boerennatuur Vlaanderen
 • Boerenbond