INCiTiS-FOOD – integruotos žiedinės technologijos tvarioms miesto regiono maisto sistemoms Afrikoje

Svarbus INCiTiS-FOOD projekto klausimas – galimybė pagerinti maisto ir mitybos saugumą bei sumažinti ekologinį pėdsaką Afrikos miestų teritorijose.

Tobulinant Afrikos miestų maisto sistemas reikėtų atsižvelgti į keturis svarbiausius aspektus:

  • maistingo ir saugaus maisto pasiūla išnaudojant vietinę gamybą;
  • maisto prieinamumas (įskaitant įperkamumą);
  • maisto panaudojimas (įskaitant maisto atliekų mažinimą);
  • maisto stabilumas.

Projekto metu per agromaisto verslo įmones tiekimo ir vertės grandinėse bus įgalintos bendruomenės. Be to, įgyvendinant transformuojančią maisto politiką bus pasiektas teisingumas aplinkosaugos srityje. Šių tikslų bus siekiama pasitelkiant tarpdisciplininius tyrimus bei integruotas geriausiai tinkančias technologijas, įgalinant suinteresuotųjų šalių koordinuojamus veiksmus, stiprinant gebėjimus, skatinant mokslininkų, praktikų ir politikų bendradarbiavimą bei stiprinant Europos ir Afrikos partnerystę. Be to, INCiTiS-FOOD prisidės prie žiedinių agromaisto technologijų, praktikų ir verslo modelių, skirtų įtraukties maisto sistemos Afrikos miestuose ir miesteliuose puoselėjimui, kūrimo.

Projektas apima 8 gyvąsias laboratorijas (angl. living labs) iš 6 šalių 3 Afrikos regionuose (Rytų Afrikoje: Kenija; Vakarų Afrikoje: Gana, Nigerija, Siera Leonė; Centrinėje Afrikoje: Kamerūnas, Gabonas). INCitiS-FOOD projektas bus vykdomas pagal LEAN startuolių (angl. Lean Startup) metodiką.

Prie projekto įgyvendinimo sėkmės prisidės ir AgriFood Lithuania. AgriFood Lithuania dėmesį skirs verslo modelių vystymui ir finansinių pajėgumų, reikalingų žiediniam agromaisto produktų verslui, stiprinimui. Tai padės gerinti agromaisto sektoriaus verslininkų gebėjimus pasirinkti tinkamiausią verslo modelį pelnui gauti. Naudojamas įrankis yra pagrįstas sumania BMC sistema (ang. baseboard management controller – BMC), kuri nustatys pagrindinius kiekvieno verslo elementus (pridėtinę vertę, tikslines rinkas, numatomas išlaidas, pajamų srautus ir kt.). Ypatingas dėmesys bus skiriamas marginalizuotoms ir pažeidžiamoms grupėms, siekiančioms pradėti verslą.

PROJEKTO PARTNERIAI:

1 (Coordinator) Universität der Bundeswehr München UniBw M DE

2 Aglobe Development Center ADC NG

3 Technical University of Munich TUM DE

4 Njala University NUSL SL

5 Fachhochschule Südwestfalen FH-SWF DE

6 Aquaponik manufaktur GmbH APM DE

7 Université des Sciences et Techniques de Masuku USTM GA

8 University of Ibadan UI NG

9 University of Bologna UNIBO IT

10 Bamenda University of Science and Technology BUST CR

11 SunLight Power Africa SP KE

12 Youth 4 Development Y4D KE

13 Kenyatta University KU KE

14 Foodscale Hub FSH GR

15 University of Development Studies UDS GH

16 Agrifood Lithuania DIH LT

17 Bavarian Research Alliance BayFOR DE

18 Stichting Wageningen Research WR NL

19 Egerton University EGE KE

20 Women Engage for a Common Future WECF NL

21 Zurich University of Applied Sciences ZHAW CH (associate)

22 InsectiPro Ltd. InsectiPro KE

23 African Rural and Agricultural Credit Association AFRACA KE

24 Ben-Gurion University of the Negev BGU IL