Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ilgą laiką buvo ignoruojamos ir dėmesio sulaukė tik visai neseniai. Šiandien MVĮ laikomos nepanaudotu resursu, kurį galima panaudoti siekiant maksimaliai padidinti korporacinius pajėgumus.

Projekto metu dėmesys bus skiriamas ne tik MVĮ potencialo, bet ir jų pajėgumų didinimui siekiant suteikti daugiau vertės klientams. Šiandien MVĮ į rinką įneša naujovių, kūrybiškumo ir lankstumo, o tai yra labai paklausu šiuolaikiniame hiperkonkurencijos pasaulyje.

APIE PROJEKTĄ:

EPICENTRE projekto metu kuriama trimatė MVĮ – Klasterių – Įmonių ekosistema, kuri padės išnaudoti MVĮ inovacinį potencialą ir padidinti įmonių galimybes. Tikimasi, kad MVĮ kurs naujoviškus produktus, paruoštus rinkai.

Atsižvelgdamas į pagrindines stambių pramonės dalyvių veiklos sritis, EPICENTRE remia didelį poveikį darančias novatores MVĮ plėtojant tarpvalstybinę/tarpsektorinę rinką. Šis projektas suteikia prieigą prie dinamiškų ir visapusiškų akceleracijos sistemų, geriausių verslo mokymo ir profesionalių paslaugų, finansavimo ir pasaulinės rinkos tam, kad būtų galima sukurti, įsisavinti ir geriau išnaudoti pažangiausių inovacijų augimą ir poveikį.

EPICENTRE sukurs naujas tarpsektorines vertės grandines tarp IKT, fintech, sveikatos ir agromaisto pramonės įmonių, skirtų individualizuotai mitybai, sveikai gyvensenai ir socialiniam ES piliečių atsparumui.

Skaitmeninant ir plečiant fintech žemės ūkio ir sveikatos sektoriuose, EPICENTRE siekia propaguoti sveiką, tvarų europiečių gyvenimo būdą. Tokiu būdu galime sukurti skaitmeninę tvaresnę Europą.

AGRIFOOD LITHUANIA VAIDMUO EPICENTRE PROJEKTE:

Agromaisto/sveikatos bei skaitmeninimo/fintech sektoriuose trys ES klasteriai jau identifikavo keletą įdomių technologijų. „AgriFood Lithuania“ dalyvaus šiame projekto deleguodama savo direktorę Kristiną Šermukšnytę-Alešiūnienę į projekto ekspertų komandą, kur ji prisidės ugdydama dalyvių klasterių vadovų įgūdžius.

Lavindami klasterių vadovų įgūdžius, galime teikti geresnes kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo ir talentų pritraukimo paslaugas. Verslo tinklų bendradarbiavimas prisidės prie Europos MVĮ internacionalizacijos už Europos ribų, nes taip bus skatinama tarptautinė prekyba, investicijos ir partnerystės

PROJEKTO PARTNERIAI:

  1. Associacion Cluster Digital de Catalunya – Ispanija
  2. Disretto Technologico Campania Bioscience Scarl – Italija
  3. Lietuvos Maisto Eksportuotojų Asociacija (LITMEA) – Lietuva