XVII Europos žemės ūkio ekonomistų asociacijos kongrese – skaitmeninių inovacijų ir žaliojo kurso klausimai

Klimato kaita tiesiogiai veikia agromaisto sektorių. Šio proceso įtaka ir kylantys iššūkiai praėjusią savaitę rugpjūčio 31–rugsėjo 1 d. buvo aptariami XVII Europos žemės ūkio ekonomistų asociacijos kongrese Reno mieste, Prancūzijoje.

Pagrindinė konferencijos tema – „Žemės ūkio ir maisto produktų sistemos besikeičiančiame pasaulyje: mokslo ir visuomenės ryšys“, atliepianti siekį ieškoti sprendimų, kaip agromaisto sistemas transformuoti į tvaresnes, atsparesnes ir efektyviau tausoti planetą, sujungiant mokslo bei inovacijų pažangą.

Savo įžvalgomis dalinosi žymūs profesoriai ir tarptautinių organizacijų vadovai iš Jungtinių Valstijų, Šveicarijos, Vokietijos, Prancūzijos, Nyderlandų: EBPO Prekybos ir žemės ūkio direktorato direktorė Marion Jansen, Ciuricho ETH Žemės ūkio ekonomikos ir politikos profesorius Robert Finger, Bonos universiteto Ekonomikos ir žemės ūkio politikos profesorius Thomas Heckelei, Mičigano universtiteto Žemės ūkio, maisto ir išteklių ekonomikos profesorius Thomas Jayne, Charleso H. Dysono taikomosios ekonomikos ir vadybos mokyklos Kornelio universiteto mokslo ir verslo profesorius ir direktorius David Just, Rizikos valdymo ir atsparumo maisto tiekimo grandinėse profesorė Wageningeno universiteto Verslo ekonomikos grupėje Miranda Meuwissen, Miuncheno technikos universiteto Rinkodaros ir vartotojų tyrimų profesorė Jutta Roosen.

Klasterio ir skaitmeninių inovacijų centro „Agrifood Lithuania“ vadovė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė – vienintelė verslo atstovė, kuri skaitė vieną iš pagrindinių pranešimų šiame kasmetininiame aukšto lygio kongrese. 

Panelinėje diskusijoje Inovacijos žemės ūkio maisto produktų sistemos tvarumui ir atsparumui užtikrinti“ Kristina š Europos metų klasterio vadovės bei ilgametės agromaisto sektoriaus ekspertės perspektyvos savo pranešime „Europos žemės ūkio ir maisto pramonės skaitmeninimas ir žalinimas“ gilinosi į regiono skaitmeninių inovacijų ir žalinimo situaciją, iššūkius, galimybes, gerąsias praktikas bei kitus susijusius aspektus. Pagrindinės mintys išsakytos pranešime:

  • Skaitmeninimas tobulina verslo procesus mažindamas išlaidas, padidindamas produktyvumą, sumažindamas riziką, didindamas atsekamumą ir skatindamas tvarumą.
  • Inovacijų diegimas per E-SIC siūlant technines žinias ir eksperimentavimą (vadinamu testavimu prieš investuojant), mažina rizikas diegiantis naujas technologijas ir padeda atrasti tinkamas. Pasinaudokite proga tapti EDIHLT nariu ir nemokamai gauti skaitmeninės brandos vertinimą.
  • Klasteriai integruoja verslą, mokslinius tyrimus, visuomenę ir viešąjį sektorių, siekiant bendros vertės didinimo bei kūrimo ir yra vienas pagrindinių įrankių dviguboj etransformacijoje.
  • Maisto vertės grandinėje diegiant inovacijos, reikia skatina tarpsektorinį bendradarbiavimą, kas padės kurti tvarią skaitmeninę ES ekonomiką.
  • Būtina susitelkti į tai, kad kaimo vietovės ir bendruomenės taptų stipresnės, labiau susietos ir atsparesnės galimoms krizėms. Europos startuolių regionų aljansas (European Startup village alliace) suteikia įrankius šiam tikslui pasiekti.
  • Galiausiai tik ryžtingi veiksmai, kuriant startuoliais ir inovacijomis pagrįstą žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus ekosistemą atneš ilgalaiki pokyčių.

Paneline diskusija vyko kartu su Ciuricho ETH Žemės ūkio ekonomikos ir politikos profesoriumi Robert Finger. Ją moderavo prof. Sophie Thoyer iš Prancūzijos nacionalinis žemės ūkio, maisto ir aplinkos instituto (INRAE).