Praėjusią savaitę „Talent Garden Vilnius“ pirmą kartą Lietuvoje vyko aukščiausiojo lygio susitikimas „Moterų agromaisto sektoriuje summit 2023“. 16 savo srities ekspertų ir per 100 dalyvių iš visos Europos, įskaitant šių metų „EIT Food“ programos „Empowering Women in Agrifood“ (EWA) nugalėtojas, susibūrė tam, kad per kritiškai svarbią lyčių lygybės prizmę paskatintų subalansuotą pramonės raidą. 

4-ąją programą EWA apibendrinusios finalinės konferencijos organizatoriai –  didžiausia pasaulyje maisto inovacijų bendruomenė „EIT Food“ ir jos centras Lietuvoje „AgriFood Lithuania DIH“. Renginio metu žemės ūkiu, maistu, technologijomis ir verslu besidominčios moterys turėjo progą gyvai arba internetu stebėti šiandien itin aktualias diskusijas – agromaisto bei susijusių sektorių profesionalai nagrinėjo, kokį teigiamą poveikį ateities verslui lemtų glaudesnis lyčių bendradarbiavimas.

Ant simbolinio EWA šlovės podiumo žengė 11 šiųmetės programos, puoselėjančios moterų verslumą ir lyderystę agromaisto sektoriuje, globotinių. Novatoriškų idėjų autorės ir startuolių įkūrėjos iš Lenkijos, Estijos, Ukrainos, Serbijos, Slovėnijos, Graikijos, Italijos, Portugalijos, Ispanijos, Turkijos ir Rumunijos pristatė savo verslo idėjas bei sėkmės istorijas.

Praktinėse dirbtuvėse renginio dalyvės tobulino įgūdžius ir keitėsi įžvalgomis apie pastaruoju metu agromaisto industriją slegiančius vis didesnius iššūkius. „Moterų agromaisto sektoriuje summit 2023“ taip pat tapo vertingų ryšių su potencialiais partneriais kūrimo platforma.

Atidarymo kalbose, pagrindiniuose pranešimuose ir panelinėse diskusijose tema „Balansas ateičiai: kodėl maisto sistemoms reikia lyčių lygybės ir ką tai iš tikrųjų reiškia?“ atsikartojo esminė žinutė. Subalansuotai pusiausvyrai, užtikrinančiai tvaresnį rytojų, bei pridėtinę vertę pasauliniu mastu teikiantiems rezultatams būtinas tarpdisciplininis požiūris ir bendrystė.

K. Šermukšnytė-Alešiūnienė: „Inovacijos – ne vien tai, kas sukuriama nuo nulio“

„EIT Food North-East“ direktorė Marja-Liisa Meurice priminė, kad moterų įgalinimas ir lyčių atotrūkio mažinimas agromaisto sistemoje nėra vien statistinių duomenų gerinimas. Tai moterų, jų šeimų ir kartu plačiosios visuomenės gerovės stiprinimas.

„Kiekviena esama ir būsima EWA alumnė, keliaujanti link įtraukesnės ir daugiau galimybių teikiančios ateities, tampa palaikančio tinklo maisto inovacijų srityje dalimi. Prie pokyčius lemiančios iniciatyvos nuo jos starto 2018-aisiais prisijungė daugiau nei 360 Europos moterų, todėl šiandieninis susitikimas liudija – „EIT Food“ bendruomenė tampa vis tvirtesnė. Su atsidavimu išvien dirbkime tam, kad visi svarbiausi agromaisto ekosistemos elementai – mokslas, ekonomika, socialinis ir įvairove grįstas tvarumas, žiediškumas – pagaliau įgytų reikiamą balansą“, – atidarymo kalboje ragino „EIT Food North-East“ direktorė.

„EIT Food North-East“ direktorė Marja-Liisa Meurice

Pasak klasterio ir skaitmeninių inovacijų centro „AgriFood Lithuania DIH“ generalinės direktorės, EWA programos Lietuvoje globėjos Kristinos Šermukšnytės-Alešiūnienės, ant nepajudinamų pamatų kuriama ekosistema teikia didesnę naudą ne tik atskiroms valstybėms narėms, bet ir visai žmonijai.

„Nepaisant to, kad agromaisto pramonė – mažiausiai skaitmenizuota ir konservatyviausia, joje mokslininkai įžvelgia didžiausią transformacijos potencialą. Taigi toms, kurios nori diegti inovacijas ir pakeisti žaidimo taisykles, tinkamiausios aplinkybės yra dabar ir čia. Nepamirškite, kad gebėjimas puoselėti tvirtą ekosistemą ir palaikyti pusiausvyrą slypi jūsų DNR. O inovatyvūs sprendimai – ne vien tai, kas sukuriama nuo nulio, bet ir esamos ekosistemos ar turimų priemonių panaudojimas kitaip“, – tardama sveikinimo žodį akcentavo ekspertė.

„AgriFood Lithuania DIH“ generalinė direktorė, EWA programos Lietuvoje globėja Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė

Moterų įgalinimui reikia holistiškai darnios maisto vertės grandinės

Agnieszka Wojdyr iš EK vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato (DG GROW) paminėjo, kad įtrauktį vertinančios organizacijos – šešis kartus inovatyvesnės ir veržlesnės bei aštuonis kartus dažniau pasiekia geresnių verslo rezultatų nei tos, kuriose kultūra ne tokia įvairialypė.

„Visgi įvairovės reikšmė apima kur kas plačiau nei vien finansinį augimą. Komisijos 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija – visuotinio įsipareigojimo rodyti kryptį lygybės perspektyvai patvirtinimas. Spręsdami lyčių skirtumų problemą ir skatindami įtrauktį, siekiame ne tik keisti organizacijų aplinką, bet ir prisidėti prie visuomenės raidos kuriant visiems vienodai teisingą pasaulį“, – pagrindiniame pranešime sakė politikos pareigūnė ir pabrėžė, kad kovoti su planetos iššūkiais investuojant į įvairovę dar niekada nebuvo taip svarbu.

Pagrindinėje panelinėje diskusijoje daugiausia dėmesio skirta įžvalgoms apie lyčių pusiausvyros tendencijas agromaisto sektoriuje ir pragmatiškiems uždaviniams, kaip įvairiais aspektais ją užtikrinti. Viena ryškiausių apibendrinančių išvadų – pastaraisiais metais identifikuojamas neišnaudotas moterų lyderių potencialas Europoje, kuriant inovacinę ir verslią ekosistemą.

Norėdami įgyvendinti tvarios pažangos tikslą, privalome išnaudoti šių talentų resursus, tačiau nepakanka suteikti moterims daugiau galių trūkumų turinčioje sistemoje. Agromaisto industrija neatsiejama nuo iššūkių ir galimybių, todėl tik bendromis jėgomis sprendžiant aktualias problemas ir holistiniu principu permąsčius maisto vertės grandinę įmanoma pagerinti moterų statusą joje: įskaitant sprendimų priėmimą, visapusišką dalyvavimą darbo rinkoje ir ateitį formuojančių naujovių plėtrą.