Moterys ūkininkės-novatorės kviečiamos dalyvauti GRASS CEILING „Gyvojoje laboratorijoje“. Jos metu galėsite:

 • pasisemti žinių ir įgyti naujų įgūdžių apie inovacijas ir jų diegimą žemės ūkyje;
 • vystyti technologijas savo ūkiuose;
 • bendradarbiauti su žemės ūkio ir verslo profesionalais, kurie yra suinteresuoti remti kaimo inovacijas, skirtas socialiniams ir ekologiniams iššūkiams spręsti ir kaimo vietovių atsparumui stiprinti.

Kokie šios narystės privalumai?

 • Žemės ūkio inovacijų mokymai, kurių metu sužinosite, kaip diegti inovacijas savo regione.
 • Plėsite savo tinklą ir bendradarbiausite su kitomis moterimis novatorėmis, pramonės ekspertais, viešojo sektoriaus ir socialinių įmonių atstovais bei mokslininkais, sukupusiais didelę patirtį verslo ir mokslo srityse.
 • Nagrinėsite inovacijų procesą, kuris potencialiai gali paversti idėjas realiomis verslo galimybėmis.
 • 9-iose ES šalyse užmegsite ryšius su kaimo moterimis novatorėmis ir ekspertais, atstovaujančiais įvairius pramonės sektorius ir turinčius patirties žemės ūkio, turizmo, gamybos, IT ir mokslo srityse.
 • Prisidėsite prie tvariųjų technologijų viešinimo ir sklaidos „Gyvųjų laboratorijų“ mokymosi, tinklų kūrimo ir kasmetinio renginio Briuselyje metu.
 • Jūsų inovacijos bus patalpintos GRASS CEILING Living Lab svetainėje.

„Gyvosios laboratorijos“ konceptas

 • Kiekvienai „Gyvajai laboratorijai“ vadovaus du asmenys: praktikas ir akademikas.
 • Kiekviena „Gyvoji laboratorija“ bus orientuota į konkrečią sritį, o jos nariai turės puikią progą apsikeisti savo turimomis žiniomis ir sukaupta patirtimi.
 • Lietuvoje daugiausia dėmesio bus skiriama labai mažuose ūkiuose ūkininkaujančių moterų ir kaimo moterų, rengiančių iniciatyvas, skirtas socialiniam kapitalui kaimo vietovėse stiprinti, bei inovacijų poreikiams patenkinti.

Kiekvienam „Gyvosios laboratorijos“ dalyviui už dalyvavimą posėdžiuose skiriama 226 eurų dienpinigių norma. Pavyzdžiui, 3 visos dienos susitikimai (3 x 226 € = 678 € ) kiekvienais dalyvavimo metais.

Kiek laiko truks?

GRASS CEILING „Gyvosios laboratorijos“ buvo kruopščiai planuojamos, siekiant kad užtikrinti maksimalų lankstumą.

Veiklos vyks 2023-2025 m.

Kiekvienais metais „Gyvosios laboratorijos“ narystės įsipareigojimus sudaro:

 1. Trys vienos dienos seminarai: 1) gegužės/birželio, 2) rugsėjo ir 3) lapkričio/gruodžio mėnesiais.
 2. Trys 45 minučių trukmės mentorystės sesijos, skirtos padėti moterims novatorėms siekti inovacijų tikslų.
 3. Kasmetinis renginys Briuselyje, vyksiantis rugsėjo mėn. Galite būti pakviestos dalyvauti šiame vienos dienos renginyje, kurio metu vyks inovacijų meistriškumo apdovanojimų ceremonija.

Papildoma informacija

Internetinė pagalbinių priemonių ir išteklių biblioteka „Gyvosios laboratorijos“ interneto svetainėje suteiks galimybę toliau mokytis, užmegzti ryšius ir tyrinėti inovacijas jums patogiausiu laiku.

Taip pat bus organizuojami pasirenkamieji lankstūs mokymai ir tinklų kūrimo renginiai, atsižvelgiant į „Gyvųjų laboratorijų“ narių poreikius.

Kiek tai kainuos?

 • Narystė „Gyvojoje laboratorijoje“ yra NEMOKAMA.
 • Kiekvienai „Gyvosios laboratorijos“ dalyvei už dalyvavimą susitikimuose mokami 226 EUR dienpinigiai. Pavyzdžiui, 3 visos dienos susitikimai po 226 € = 678 € kiekvienais dalyvavimo metais.
 • Esant poreikiui, patvirtintos vietinės ir (arba) tarptautinės kelionės išlaidos (pavyzdžiui, kai dalyvė pakviečiama dalyvauti metiniame renginyje Briuselyje) bus padengtos iš projekto lėšų.

Kontaktai

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Editą Karvelienę, tel.: +370 677 80 507 arba el. paštu edita@agrifood.lt

 

Registracija

Registruokitės čia: https://forms.gle/yhBfqb11stT725698