Inovatyvus verslas, iš didžiųjų miestų besiplečiantis į regionus, gali padėti valstybėms sustiprėti ekonomiškai ir tapti atsparesnėms krizių akivaizdoje, įsitikinę antradienį, vasario 7 d., Vilniuje vykstančio aukšto lygio renginio „Startuolių regionai“ dalyviai. „ES regionuose ir kaimiškosiose vietovėse slypi milžiniškos galimybės. Šios vietovės susiduria su daugeliu iššūkių, tokių kaip populiacijos mažėjimas ir jaunų talentų nutekėjimas, tačiau turime pakeisti naratyvą ir atverti regionų, kaip erdvės inovacijų plėtrai, potencialą“, – sakė į renginį Vilniuje atvykusi Mariya Gabriel, Europos Sąjungos inovacijų, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo komisarė.

Bendradarbiavimo konferenciją „Regionų vystymas. Startuolių regionai – tvarūs, ekonomiškai klestintys, inovatyvūs ir atsparūs krizėms“, kuri tarptautiniu lygiu sutelkė mokslo, verslo ir politikos atstovus, surengė klasteris ir Skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania“.

„Savo organizacijoje nuosekliai dirbame tam, kad kuo sparčiau į priekį judėtų skaitmeninė transformacija žemės ūkio, maisto ir kituose susijusiuose sektoriuose. Siekiant užtikrinti gerovę ir mažinti socialinę atskirtį kaimo vietovėse, itin svarbus startuolių ir kitų inovatyvių verslo organizacijų įsitraukimas. Džiugu, kad mūsų iniciatyva sulaukė palaikymo visoje Europoje – šiandieniniame renginyje buvo įkurtas Europos Startuolių regiono aljansas ir numatyti praktiniai veiksmai, kaip toliau skatinti inovacijas ES regionuose bei mažinti jų pažangos atotrūkį nuo miesto vietovių“, – pažymi skaitmeninio inovacijų centro „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė.

Pasak jos, įspūdinga tai, kad europinio masto iniciatyva šįkart gimsta būtent Lietuvoje. Europos Komisija dar 2021 m. įvardijo savo ilgalaikę viziją dėl ES kaimo vietovių plėtros. „AgriFood Lithuania“ ėmėsi iniciatyvos šiuos planus paversti praktiniais veiksmais, kurie suteiktų pagrindą regionų gyventojams ir verslams pasinaudoti skaitmeninės transformacijos galimybėmis. Šiuo tikslu konferencijoje Vilniuje pasirašytas memorandumas dėl Europos Startuolių regiono aljanso Vilniuje.

„Šiandien pasirašytas memorandumas iliustruoja mūsų visų bendrą siekį kiek įmanoma plačiau išnaudoti startuolių galimybes ES kaimiškosiose vietovėse. Esu įsitikinusi, kad Europos startuolių regiono iniciatyva, įtraukianti politinių sprendimų priėmėjus, verslą bei vietos bendruomenių atstovus,  taps efektyvia ir galinga politine priemone, leidžiančia regionų gaivinimo idėjas sėkmingai įgyvendinti praktiškai. Europos Komisija savo ruožtu įsipareigoja prisidėti prie inovacijų ir startuolių ekosistemos plėtros regionuose, panaudojant esamus finansinius instrumentus“, – teigia Europos Komisijos narė M. Gabriel.

Renginio dalyvius sveikino ir Lietuvos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen: „Džiaugiuosi galėdama pasveikinti renginio, skirto naujoms bendradarbiavimo jungtims užmegzti, dalyvius. Gyvename  paradoksaliu laikotarpiu – šalių tarpusavio priklausomybė auga, bet tuo pačiu metu didėja ir atotrūkis tarp miesto bei kaimo vietovių. Europos Sąjungos  kaimiškosiose vietovėse gyvena apie 30 proc. visų Bendrijos gyventojų – tai didelė dalis, didelės ir regionų problemos, susijusios su socialine, švietimo, sveikatos bei kitomis sritimis. Manau, kad Europos Startuolių regiono aljansas yra svarbi iniciatyva, galinti atverti kaimo vietovių potencialą ir sumažinti atotrūkį tarp mažų ir didesnių miestų.“

Europos Startuolių regiono aljanso įkūrėjai tikisi, kad ši iniciatyva prisidės prie inovatyvaus verslo plėtros regionuose, leis sparčiau diegti skaitmeninius sprendimus, sustiprins jaunų gyventojų bei moterų įsitraukimą, talentų skaičiaus augimą kaimo vietovėse ir prisidės prie ES Žaliojo kurso tikslų.

Lietuvos aplinkos ministras Simonas Gentvilas renginyje teigė, kad itin svarbu užtikrinti gyvenimo gerovę regionuose, o inovacijos gali būti vienas pagrindinių instrumentų to siekiant. „Žmonės turi turėti galimybę gyventi ir naudotis inovacijomis ten, kur gyvena, o ne persikeldami į didžiuosius mietus. Jau ir dabar regionuose gimsta inovacijos, tačiau tokios platformos Startuolių regiono aljansas gali atnešti dar geresnių rezultatų“, – teigė ministras.

„Moksliniai tyrimai ir plėtra, inovacijos – anaiptol ne vien miesto vietovių pranašumas. Kuo daugiau skirtingų inovatyvių verslų plėtosis regionuose, tuo sparčiau bus sprendžiamos dabartinės skaudžios problemos, kaip gyventojų skaičiaus mažėjimas kaimo vietovėse bei talentų nutekėjimas iš jų į miestus“, – priduria „AgriFood Lithuania“ vadovė K. Šermukšnytė-Alešiūnienė.

Antradienį vykstančioje tarptautinėje bendradarbiavimo konferencijoje visų pirma siekiama sustiprinti viešą dialogą dėl „Startuolių regiono“ vaidmens svarbos įgyvendinant regioninę plėtrą. Taip pat ketinama nustatyti veiksmus, būtinus norint pasiekti užsibrėžtus tikslus su kiekybiškai įvertinamais rezultatais. Be to, tariamasi dėl stebėsenos ir peržiūros sistemos, kuri ne tik paskatins naujas veiklas, tačiau ir palengvins dalijimąsi patirtimi, pamokomis ir informacija bei įtrauks naujus poveikio matavimus į „Startuolių regiono“ koncepciją.

Tarp iniciatyvos dalyvių – Europos inovacijų ir technologijų instituto maisto inovacijų  iniciatyva (EIT Food), kurios pagrindinis siekis – maisto tiekimo grandinės tvarumas ir patikimumas.

„Aljansas leidžia šalims susivienyti siekiant bendro tikslo – plėtoti kaimo vietoves, paversti jas patrauklias inovatyviems verslams, kurie kurtų gerovę ir darbo vietas regionuose. Startuoliams šiame procese tenka svarbus vaidmuo, kadangi jie yra pagrindinis naujų technologijų ir produktų diegimo variklis“, – sakė „EIT Food“ generalinis direktorius dr. Andy Zynga.

Kiti aljanso  dalyviai – europinė inovacijų diegimo kaimo vietovėse iniciatyva „SmartAgriHubs“, „Agrifood DIH’s Network of Networks“, Europos klasterių aljansas, Lietuvos pramonininkų konfederacija.