Daugiau nei 1 milijono eurų suma bus skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms siekiant per tinklaveiką, inovacijų rėmimą ir MVĮ naujovių diegimą bei mokymus skatinti naujoves miesto ūkininkavimo sistemose.

Apie SUAVE projektą

SUAVE atnaujina agromaisto sektorių tvarioms miesto maisto sistemoms. Įsitraukę veikėjai apima penkis patyrusius agromaisto ir skaitmeninius klasterius, kurių tikslas – per tinklaveiką, inovacijų rėmimą ir MVĮ naujovių diegimą bei mokymus skatinti naujoves miesto ūkininkavimo sistemose. 30 mėnesių truksiantis projektas remia MVĮ įvairiose jų veiklos stadijose – nuo naujų miesto žemės ūkio idėjų iki naujų paslaugų ir produktų patekimo į rinką. Šiai Europos šalių MVĮ paramai bus skirta daugiau nei 75 % projekto biudžeto.

Greta tiesioginės paramos MVĮ, SUAVE pritraukia papildomą regioninį, nacionalinį ir Europos finansavimą. SUAVE partneriai plečia SUAVE poveikio zoną ir plėtoja verslą tarptautiniu lygiu, daugiausia dėmesio skirdami Šiaurės Amerikai. Viso projekto metu MVĮ Europoje ir už jos ribų bus remiamos kuriant tvarią ir skaitmeninę ateitį.

AgriFood Lithuania vaidmuo SUAVE projekte

Vykdydami SUAVE misiją, AgriFood Lithuania supažindina projekto suinteresuotąsias šalis su tarptautinėmis ir tarpsektorinėmis iniciatyvomis bei teikia visapusišką paramą žemės ūkio inovacijų moksliniams tyrimams, plėtrai ir  diegimui. Už pramonei skiriamą dėmesį AgriFood Lithuania buvo įvertinti ES Jungtinio tyrimų centro. Tai įrodo  AgriFood Lithuania gebėjimą bendradarbiauti su partneriais tiek iš ES, tiek už ES ribų bei padėti MVĮ skaitmeninimo ir internacionalizacijos procesuose. Be to, AgriFood Lithuania prisideda prie bendrų SUAVE projekto veiklų.

Būdami vienu iš penkių SUAVE projekte dalyvaujančių klasterių, AgriFood Lithuania siekia stiprinti ES pramonės ekosistemų atsparumą. To siekiama kuriant vertės grandinės jungtis ES bendrojoje rinkoje, kuri yra pagrindas ateities tinklų kūrimui bei inovacijų plėtojimui.

Kas gali kandidatuoti

  • Europos mažos ir vidutinės įmonės pagal ES apibrėžimą ir rekomendaciją 2003/361 (kuriose dirba mažiau nei 250 žmonių; kurių metinė apyvarta iki 50 mln. EUR arba balansas ne didesnis kaip 43 mln. EUR).
  • Kurios teikia paslaugas, produktus, reikmenis ir technologijas Europos miestų žemės ūkio maisto sistemai.
  •  Yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su bent viena iš miesto žemės ūkio rūšių.

Aktuali informacija

  • SUAVE projekto paraiškos puslapis: https://lnkd.in/g9wWfJQP
  • Prieš teikiant paraišką, kviečiame susipažinti su vadovu, skirtu kandidatams: https://bit.ly/3Kbd0Ae
  • Daugiau informacijos rasite SUAVE Europos klasterių bendradarbiavimo platformos puslapyje: https://lnkd.in/g9qSCqQQ
  • Nepraleiskite su projektu susijusių naujienų ir registruokitės į informacines sesijas, kurios jau balandžio mėnesį vyks anglų, prancūzų, vengrų, lietuvių, ispanų ir lenkų kalbomis!