RURBANIVE sukurs naują kaimo ir miesto inovacijų sistemą, paremtą techninėmis ir socialinėmis naujovėmis, siekiant sustiprinti teritorinį valdymą ir esamas politikos priemones.

Bendruomenės „Kaimo ir miesto įgalintojų“ parduotuvė, sukurta pasitelkus kaimo ir miesto įtraukimą, skatins eksperimentavimą ir inovacijas, orientuotas į kaimo ir miesto vietovių gerovės ekonomiką. Tai sudarys sąlygas kaimo ir miesto sąveikai gerinant socialinį ryšį, bendradarbiavimą ir tiesioginį realizavimą. Dalyvavimo procesai padės palaikyti dialogą ir bendradarbiavimą, o suinteresuotosios šalys galės įvertinti procesus ir ateities scenarijus, kurie prisideda prie sinergijos ir rekomendacijų kūrimo.

Partneriai:

 • Institute of Communication and Computer Systems
 • Agricultural University of Athens
 • Fundación CARTIF
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Foodscale Hub
 • European Association for Innovation in Local Development
 • Czech University of Life Sciences Prague
 • Alchemia-Nova Research and Innovation
 • AgriFood Lithuania DIH
 • IMERYS
 • The Lisbon Council for Economic Competitiveness
 • Trikala Municipality
 • Kėdainių rajono savivaldybė
 • South Aegean Region
 • Innovation Campus Lemgo
 • Partnership for Rural Europe
 • BioBASE