Robotika su visuomene ir jos labui: plataus robotikos pritaikymo Europoje skatinimas

„Robotics4EU“ tikslas – užtikrinti platesnį dirbtiniu intelektu pagrįstų robotų naudojamą sveikatos priežiūros, infrastruktūros tikrinimo ir priežiūros, žemės ūkio, maisto bei gamybos srityse.

Šį tikslą įgyvendinti padės robotikos bendruomenės veikla, pagrįsta atsakingos robotikos principais, kuri visuomenei suteiks daugiau pasitikėjimo naujais robotikos sprendimais.

„Robotics4EU“ siekis – sukurti ir ES mastu įgalinti atsakingą robotikos bendruomenę, kuri atstovautų verslo įmonių ir akademinio pasaulio robotikos inovatorius sveikatos apsaugos, infrastruktūros tikrinimo ir priežiūros, agromaisto bei gamybos srityse. Kitas svarbus projekto aspektas – edukuoti piliečius/vartotojus bei politikus/sprendimų priėmėjus apie netechnologinius robotikos aspektus (etiką, teisinius ir socioekonominius aspektus, duomenų saugumą, privatumą, lytį) organizuojant bendruomenės kūrimo ir bendros kūrybos renginius, suburiančius robotikos bendruomenę ir piliečius, kuriuose būtų puoselėjama visus suinteresuotus veikėjus vienijanti atsakingos robotikos idėja (apimanti politikos formuotojus, kurie turėtų kurti atsakingos robotikos brandos vertinimo modelį ir patekti projekto rezultatus standartizacijos institucijoms).

„Robotics4EU“ įgyvendins šias veiklas:

1) įvertins poreikius ir sukurs atsakingą robotikos brandos vertinimo modelį, kuris robotikos kūrėjams padės strategiškai planuoti bei įsisavinti teisinius, visuomeninius ir etinius robotikos aspektus;

2) įgalins robotų bendruomenę organizuojant gebėjimų ugdymo renginius sveikatos priežiūros, žemės ūkio maisto produktų, gamybos ir infrastruktūros srityse;

3) įvertins robotikos idėjas, siūlomas pramonės ir galutinių vartotojų (internetinių konsultacijų ir bendro kūrimo seminarų metu);

4) sieks atkreipti politikos formuotojų dėmesį parengiant atsakingos robotikos propagavimo pranešimą/ataskaitą, organizuojant aukšto lygio politines diskusijas ir perduodant rezultatus standartizacijos institucijoms.

Projektas „Robotics4EU“ yra finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos sutartį Nr. 101017283.

Projekto partneriai