Verslo ir pramonės patariamasis komitetas (BIAC), veikiantis prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), paskyrė „AgriFood Lithuania DIH“ direktorę ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) Agromaisto ir bioekonomikos komiteto pirmininkę Kristiną Šermukšnytę-Alešiūnienę BIAC Maisto ir žemės ūkio komiteto vicepirmininke. Tai pirmasis kartas, kada Lietuvos atstovas yra paskiriamas būti vienu iš šios organizacijos komitetų vicepirmininku. 

BIAC narės vienija EBPO šalių narių didžiausias verslo organizacijos, tarp kurių yra LPK. Verslo ir pramonės patariamasis komitetas atlieka svarbų vaidmenį, atstovaudamas skirtingiems sektoriams ir prisidėdamas konkrečiomis įžvalgomis ir siūlymais. BIAC Maisto ir žemės ūkio komitetas siekia didinti šio sektoriaus atsparumą ir prisideda ekspertinėmis žiniomis, sprendžiant jo problematiką – maisto tiekimo grandinių užtikrinimą, gamtos išteklių valdymą ir kt.

„Dėl karo Ukrainoje iškilo grėsmė pagrindinių grūdinių kultūrų tiekimui, pasaulis vis garsiau kalba apie maisto krizę, nes tiekimo grandinės yra pažeistos, ženkliai išaugę žaliavų, perdirbimo ir transportavimo kaštai. Daugelis sprendimų priėmėjų tik dabar pamatė, kokią reikšmę ekonomikai, valstybės ir žmonių gerbūviui turi maisto pramonė ir žemės ūkis. Dabar, kai aprūpinimo maistu klausimai sprendžiami jau globaliu mastu, labai svarbu, kad turėsime savo ekspertą BIAC Maisto ir žemės ūkio komitete. Mums tai galimybė keistis naujausia informacija, o taip pat stiprinti LPK pozicijas, formuojant agromaisto ir maisto pramonės sektorių politiką. Juolab, kad šių sektorių laukia dideli iššūkiai, jeigu kalbame apie perėjimą prie bioekonomikos ir pačią maisto pramonės transformaciją “, – teigė LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.

K. Šermukšnytė-Alešiūnienė, kuri šią savaitę pateko į Europos inovacijų ir technologijų instituto paskelbto 27 perspektyviausių Europos verslininkų ir novatorių nominantų sąrašą ir varžysis Moterų lyderystės kategorijoje (angl. EIT Women Leadership Award), pažymėjo, jog tai bus puiki galimybė efektyviai išnaudoti iki šiol sukauptą profesinę patirtį.

„Suteiktas pasitikėjimas ir atsakomybė bus puiki proga išnaudoti per mano ilgesnę nei 13 metų profesinio darbo patirtį sukauptas kompetencijas. Visų pirma, vystant inovatyvius ir skaitmeninius žemės ūkio ir maisto sektoriaus produktus ir technologijas bei atliekant tarptautinės ekspertės darbą agromaisto sektoriaus skaitmeninimo, MTEP ir inovacijų ekosistemos kūrimo ir vystymo temomis. Neabejoju, kad turima patirtis dirbant kartu su verslo ir mokslo bendruomene bei Lietuvos ir Europos politikos kūrėjais leis prisidėti prie EBPO Verslo Maisto ir žemės ūkio komiteto įtakos stiprinimo formuojant pažangiausių pasaulio vyriausybių agromaisto sektoriaus politiką. Tikiuosi aktyviai prisidėti ruošiant komiteto pozicijas šiuo metu aktualiausiomis sektoriui  temomis tokiomis kaip maisto vertės grandinių stiprinimas, pasaulio gyventojų aprūpinimas sveiku ir kokybišku maistu, tvarios aplinkos kūrimas ir klimato kaitos valdymas“, – sakė naujoji EBPO Verslo Maisto ir žemės ūkio komiteto vicepirmininkė ir LPK Agromaisto ir bioekonomikos komiteto pirmininkė K. Šermukšnytė-Alešiūnienė.