Maisto perdirbimo pramonė visada ieško būdų, kaip išlikti priešakyje ir neprarasti konkurencingumo. Vienas iš būdų tai padaryti – investuoti į naujoves. Investicijos į skaitmenines bei žaliąsias  technologijas padės maisto perdirbimo pramonei išlikti konkurencingai ir sėkmingai dirbti toliau. Siekiant šio tikslo, buvo pradėtas projektas HIGHFIVE.

APIE PROJEKTĄ:

HIGHFIVE projektas suteikia trijų metų paramą agromaisto įmonėms tam, kad jos sėkmingai veiktų pasaulinėse vertės grandinėse, atlaikytų stiprią tarptautinę konkurenciją, įveiktų rinkos ir inovacijų kliūtys bei sklandžiai įsitrauktų į greitą skaitmeninę ir žaliąją transformaciją. Programa siekiama skatinti ir palengvinti tikslinius ir tarpregioninius investicinius veiksmus, kurie leistų MVĮ kurti bei rinkai pateikti naujoviškus skaitmeninius sprendimus, sprendžiančius tikrus maisto perdirbimo įmonių iššūkius, stiprinančius Europos žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandines ir darančius Europos agromaisto sektorių skaitmeniškesnį ir tvaresnį.

HIGHFIVE daug dėmesio skiria tarpregioniniam bendradarbiavimui. Be to, projekto metu siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

 • Skatinti skaitmeninių naujoviškų agromaisto sprendimų taikymą tarptautinėse rinkose, remiant MVĮ prieigą prie pasaulinių vertės grandinių, susiejant pasiūlą ir paklausą tarp regionų ir įveikiant sektoriaus kliūtis;
 • Europos sanglaudos stiprinimas sujungiant regionines ekosistemas ir didinant regionų inovacijų pajėgumus.

AGRIFOOD LITHUANIA VAIDMUO PROJEKTE:

HIGHFIVE partneriai atstovauja 39 NUTS2 regionams iš 9 šalių. Tarp šių regionų yra 15 išsivysčiusių, 13 pereinamojo laikotarpio ir 11 žemo išsivystymo lygio regionų.

Projekto laikotarpiu AgriFood Lithuania koordinuoja visą projekto komunikaciją (tarp partnerių, regionų, įmonių bei suinteresuotųjų šalių), išorės iniciatyvas ir renginius. Ryšiai su visuomene bus vykdomi per socialinės žiniasklaidos kanalus, naujienlaiškius, pranešimus spaudai, publikacijas žiniasklaidoje. Tai bus daroma, kadangi būtina remti naujų pramonės bendradarbiavimo santykių užmezgimą ir didinti Europos informuotumą šia tema.

Projekto tinklapis: https://highfive.ss4af.com/about

PROJEKTO PARTNERIAI:

 1. AGRIFOOD CAPITAL BV NL
 2. BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION FR
 3. ASOCIACION CLUSTER ALIMENTARIO DE GALICIA ES
 4. AgriFood Lithuania DIH LT
 5. FOOD-PROCESSING INITIATIVE E. V DE
 6. AGRI SUD OUEST INNOVATION FR
 7. KOZEP-DUNANTULI REGIONALIS INNOVACIOS UGYNOKSEG NONPROFIT KFT HU
 8. WAGRALIM BE
 9. GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE SI
 10. ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA ES
 11. SEINAJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OY FI
 12. CREATING INTEGRATED MECHANICALS SYSTEMS AUVERGNE-RHONE-ALPES FR
 13. TECHNISCHE HOCHSCHULE OSTWESTFALEN-LIPPE DE
 14. FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE GALICIA ES
 15. POLE EUROPEEN INNOVATION ALIMENTATION BIEN-ETRE NATURALITE FR
 16. YAZZOOM BVBA BE
 17. Pomuni Frozen NV BE
 18. Brouwerij Bavik NV BE
 19. RBK Automation GmbH DE
 20. Food For Analytics BV NL
 21. van Wees Machine- en Stansmessenfabriek Waalwijk BV NL
 22. Mariën Bakkerij Producten NV BE