GRASS CEILING – LYČIŲ LYGYBĖ KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO INOVACIJOS SISTEMOSE

„GRASS Ceiling“ iniciatyva skatina moteris inicijuoti socialinius ir aplinkos pokyčius kuriant naujoves, kurios atliepia socialinius ir aplinkos iššūkius ir didina kaimo atsparumą.

Projektas įgalins moteris kurti ir vadovauti socialinėms ir aplinkosaugos naujovėms žemės ūkyje, kaimo ekonomikoje ir kaimo bendruomenėse. Moterų dalyvavimas socialinių ir aplinkosaugos inovacijų žemės ūkyje ir kaimo vietovėse kūrime yra besiformuojanti sritis Europoje. „GRASS Ceiling“ prisidės prie priemonių, kurios tai paremtų, kūrimo.

Panaudodamas per dešimtmečius sukauptas mokslinių tyrimų ir praktikos patirtis, projektas „GRASS Ceiling“ suburia pirmaujančius akademikus, turinčius patirties įgalinant moteris žemės ūkyje ir kaimo vietovėse.

„AgriFood Lithuania“, bendradarbiaudama su 25 partneriais iš 9 skirtingų šalių, įgyvendina projektą, skirtą apmokyti 72 kaimo moteris skirtinguose Europos regionuose socialinių-ekologinių inovacijų. Projektas pakeis moterų ūkininkių ir kaimo verslininkių gyvenimą, suteikdamas joms galimybę dalyvauti devyniose Gyvosiose laboratorijose (angl. living labs) devyniose atvejų analizės šalyse: Norvegijoje, Švedijoje, Italijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose, Airijoje, Škotijoje (JK), Lietuvoje ir Kroatijoje.

Gyvoji laboratorija Lietuvoje bus įkurta kaimo vietovėje, kurioje dėl vidinės ir išorinės migracijos stipriai sumažėjo gyventojų skaičius. Be to, ankstesnė ekstensyvi žemės ūkio praktika negatyviai veikė aplinką. Būdami šios laboratorijos dalimi „AgriFood Lithuania“ tirs labai mažus kaimo ūkius bei kaimo socialinio kapitalo iniciatyvas.

Susivienijusios ES valstybės narės iš tikrųjų gali pakeisti moterų padėtį visoje Europoje.

PROJEKTO KOORDINATORIUS: Waterford Institute of Technology (WIT) – Airija

PROJEKTO PARTNERIAI:

 1. University of Newcastle Upon Tyne (UNEW) – Jungtinė Karalystė
 2. Wageningen University (WU) – Nyderlandai
 3. European Environmental Bureau (EEB) – Belgija
 4. Women Entrepreneurship Platform (WEP) – Belgija
 5. European Association for information on local development (AEIDL) – Belgija
 6. Mediterranean Agronomic Institute Zaragoza (IAMZ-CIHEAM) – Ispanija
 7. Mediterranean Agronomic Institute Bari (CIHEAM Bari) – Italija
 8. Pisa University (UNIPI) – Italija
 9. Lithuanian Centre for Social Sciences (LCSS) – Lietuva
 10. Institute for Rural and Regional Research (RURALIS) – Norvegija
 11. Valladolid University (UVA) – Ispanija
 12. Sveriges Lantbruksuniversite (SLU) – Švedija
 13. European Farmers & European Agri-Cooperatives (COPA-COGECA) – Belgija
 14. Cooperativas Agro-alimentarias de España (CCAE) – Ispanija
 15. Croatian Chamber of Agriculture (HPK) – Kroatija
 16. Zagreb University (UNIZG FAZ) – Kroatija
 17. Oi! Trøndersk Mat og Drykke (Oi!) – Norvegija
 18. The Scottish Crofting Federation (SCF) – Jungtinė Karalystė
 19. Hela Sverige Jönköpings länsavdelning (HEAL SVERIGE) – Švedija
 20. VŠĮ AgriFood Lithuania DIH (AFL) – Lietuva
 21. Kilpatrick Innovation Ltd. (KI) – Airija
 22. Lega Regionale delle Cooperative e Mutue di Puglia (LEGACOOP) – Italija
 23. Zuid-Hollandse Land- en Tuinbouw Bond (ZLTO) – Nyderlandai
 24. Macra na Feirme (young farmers’ association) (MnF) – Airija