Lankstūs robotai, skirti pažangiam tikslių žemės ūkio operacijų automatizavimui.

Žemės ūkio robotikos sprendimai gali integruoti įvairius robotus, skirtus skirtingoms stebėsenos ir tikslinėms intervencijos užduotims. Tokie tikslių žemės ūkio operacijų automatizavimo sprendimai gali padidinti ūkio produktyvumą, efektyvumą ir tvarumą. Nepaisant augančių ūkininkų investicijų į ūkio/žemės ūkio robotus, dauguma diegiamų robotų sistemų yra skirtos automatizuoti tik konkrečias užduotis. Viena ūkio operacija susideda iš daugybės smulkesnių užduočių, todėl automatizuoti tokią operaciją pavienėms užduotims pritaikytais robotais būtų nuostolinga. Dėl to šiandien jaučiamas dabartinių nevienalyčių kelių robotų sistemų lankstumo trūkumas, o tai kelia  mažą investicijų grąžą ir didelę riziką ūkininkams. Kad taptų ekonomiškai efektyvios, nevienalytės kelių robotų sistemos turi: 1) tapti lankstesnės ir pasitelkti įvairesnius (pvz., kelių užduočių) robotus, kurie bendradarbiautų tarpusavyje tam, kad atliktų sudėtingas užduotis; 2) užtikrinti kintančią žmogaus priežiūrą ir įsikišimą naudojant prisitaikančius užduočių kontrolės mechanizmus (pvz., be informacijos pertekliaus /didžiulių ūkininko pastangų); 3) leisti ūkininkui gauti naudos iš robotikos veiklos duomenų.

„FlexiGroBots“ siūlo platformą, skirtą nevienalytėms kelių robotų sistemoms ir programoms kurti, kuri:

  • yra universalesnė, nes suteikia galimybę tuos pačius robotus panaudoti skirtingoms stebėjimo ir intervencijos užduotims viso pasėlių gyvavimo ciklo metu;
  • sudaro galimybes geresniam nevienalyčių (antžeminių ir oro) robotų bendradarbiavimui siekiant atlikti sudėtingesnes užduotis;
  • suteikia daugiau vertingų duomenų, kurie leidžia daryti tikslesnes išvadas apie laukus, pasėlius ir robotikos operacijas derinant duomenis iš daiktų interneto jutiklių, palydovų ir robotų;
  • suteikia daugiau savarankiškumo, nes leidžia pritaikyti užduočių planus realiuoju laiku ir koreguoti robotų elgesį pasėlių lygiu atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas ir realųjį laiką atspindinčias įžvalgas;
  • užtikrina tikslesnį specifinių užduočių atlikimą labai lokalizuotu būdu, o tai ne tik padidina tikslumą, bet ir sumažinant išlaidas.

Projektas „Robotics4EU“ yra finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos sutartį Nr. 101017111.