Atliepdami Europos Komisijos prioritetą kurti klimato kaitai atsparią ateitį, 10 nacionalinių partnerių įgyvendins projektą „GFarm For LIFE“. Rugsėjo 20 d. oficialiame atidarymo renginyje „Senatorių pasaže“ sutapo dalyvių požiūriai dėl galimybės Lietuvai išsiskirti Europoje pasiekus projekto tikslų: sukūrus efektyvesnį ŠESD įvertinimą bei registrą žemės ūkio, miškininkystės ir kitos žemės naudojimo sektoriuje užtikrinantį modelį bei parengus nacionalinio anglies absorbentų sertifikavimo ir stebėjimo sistemos struktūrą.

Didžiausią neigiamą poveikį aplinkai daro energetikos pramonė, visgi žemės ūkio, miškininkystės ir kitos žemės naudojimo sektoriui tenka 20–24 proc. viso pasaulyje išmetamų teršalų kiekio. Tas pats sektorius, apimantis visą šalies teritoriją ir visus žemės ūkio naudmenų plotus, yra gyvybiškai svarbus klimato kaitos švelninimui, nes absorbuoja ŠESD per dirvožemį, biomasę ir medieną.

Būtent šio proceso našumą Lietuvoje sustiprinti padės „GFarm for LIFE“ partnerių užsibrėžti strateginiai tikslai. Tikimasi, kad projekto sėkmė taps gerąja praktika, ieškant sprendimų tvaresniam žemės valdymui bei sektoriaus atsparumo formavimui Europos mastu.

„LIFE yra pagrindinė skėtinė ES programa, skatinanti aplinkos ir klimato apsaugos veiksmus. Lietuva lyderiauja klimato kaitos prioritete, nes esame partneriai net 27 iš 44 įgyvendinamų projektų. Visų jų kontekste „GFarm for LIFE“ tema, apimanti žemės ūkio iššūkių sprendimą – vienintelė tokia. Tai tikrai dideli pasiekimai, keliantys kartelę veikti dar ambicingiau ir verti pasididžiavimo jau turimu įdirbiu“, – sveikinimo kalboje sakė aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus ir akcentavo ministerijos dėmesį projektui kaip itin svarbiam tiek lokaliai, tiek globaliai.

„GFarm for LIFE“ koordinavimo darbais rūpinsis klasteris ir skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania“. Projekto partneriai – UAB ART21, UAB „Dojus AGRO“, UAB „Litagra“, UAB „Melda“ ir UAB „Strategy LABS“, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Valstybinė miškų tarnyba, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija.

„Neretai tarptautiniuose projektuose dalyvaujame drauge su užsienio partneriais, visgi šis atvejis išskirtinis, nes visi dalyviai – iš Lietuvos. Taigi nacionalinis konsorciumas turės galimybę  prisidėti prie Europos politikos gairių formavimo. O tokių svarbių valdžios institucijų, akademikų, agromaisto, miškininkystės sektorių ir inovacijas juose skatinančių verslų įsitraukimas rodo, kad Europa mumis patikėjo ne veltui. Esu tikra, kad konstruktyvi partnerystė padės pasiekti pačių geriausių rezultatų“, – projekto perspektyvomis dalinosi „AgriFood Lithuania“ direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė.

Susitikimo metu visos suinteresuotosios šalys sutarė, kad šis projektas – neeilinė proga Lietuvai. Valdžios institucijos, ne pelno siekiančios organizacijos, akademija ir verslas bendradarbiaudami siekia sukurti patikimą ŠESD kreditų sertifikavimo metodiką ir registravimo platformą, kuri galėtų būti pritaikoma visoje Europoje. Svarbiausia, kad partneriai į šią veiklą žiūri ne kaip į projektą, kuriame tik sukuriama metodika ir IT instrumentai, o kaip į ilgalaikę, esminį poveikį darančią nacionalinę partnerystę.

Beveik 2,7 mln. eurų biudžeto projektą palaiko ir dalinai finansuoja LR aplinkos ministerija, 60 proc. lėšų skyrė Europos Komisija. „GFarm for LIFE“ truks 3 metus.