Šių metų spalio 21–23 dienomis pirmąkart Europos Sąjungoje vyks tarptautinis hakatonas „HACK Startup Village”, skirtas kurti idėjas, vizijas ir koncepcijas, kurios padėtų spręsti regionų mažėjimo, infrastruktūros, neišnaudoto ekonominio augimo, švietimo, aplinkosaugos ir socialinius iššūkius bei skatintų verslui palankios ekosistemos kūrimą. Hakatono dalyvių tikslas – pasirinktą regioną paversti startuolių traukos centru ir geriausia vieta pasaulyje gyventi, dirbti, svajoti ir kurti. Geriausiai pasirodžiusios komandos turės galimybę pristatys savo idėjas Europos Komisijos organizuojamame forume „Startup Village Forum 2022”.

„AgriFood Lithuania” organizuojamo hakatono metu komandos turės galimybę pasirinkti spręsti ir vieną iš daugiau nei 15 agromaisto sektoriaus iššūkių, kuriuos pateikė verslo atstovai iš skirtingų Europos valstybių. Be to, renginio organizatoriai informuoja, jog komandos ir individualūs dalyviai vis dar gali registruotis iki penktadienio vakaro ir pretenduoti į 8 000 eurų siekiantį prizinį fondą.

Hakatono atidarymo metu vyks net trys aukšto lygio apvaliojo stalo diskusijos, kuriose dalyvaus Europos Komisarė Mariya Gabriel, aplinkos ministras Simonas Gentvilas, švietimo, mokslo  ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, Europos parlamento narys Juozas Olekas, „EIT Food” generalinis direktorius Andy Zynga,  aukšto rango Europos Komisijos pareigūnai bei įvairių universitetų atstovai. Stebėti atidarymo diskusijas gali kiekvienas norintis.

Pirmąkart per dešimt metų

Šis hakatonas yra išskirtinis ne tik savo koncepcija, bet ir tuo, kad jo oficialia globėja tapo Eurokomisarė, atsakinga už inovacijas, mokslinius tyrimus, švietimą, jaunimą ir kultūrą, Mariya Gabriel. Tai pirmas kartas po daugiau nei  dešimties metų pertraukos, kada renginio Lietuvoje oficialiu globėju tapo Eurokomisaras ne iš Lietuvos. Apie  „Startuolių regiono“ koncepciją, patarimus hakatono dalyviams ir siekį paskatinti inovacijų kūrimą kaimo vietovėse išsamus interviu su „HACK Startup Village” globėja Eurokomisare Mariya Gabriel.

 

Lietuvoje „Startuolių regiono“ (angl. Startup Village) terminas yra gana naujas. Mūsų visuomenė apie tai sužinojo tik tada, kai apie šią koncepciją kalbėti pradėjo skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania“. Ar galėtumėte paaiškinti, apie ką yra ši iniciatyva, kodėl ji buvo sukurta ir kokie yra jos pagrindiniai tikslai?

„Startuolių regionas“ yra vieta – arba mažų vietų tinklas, – išnaudojantis inovacijas ir verslumą kaip priemones išlaisvinti egzistuojantį plėtros potencialą ir palaikyti kaimo vietovių gerovę. Jis grindžiamas tvirtu įsitikinimu, kad naujovės ir verslumas, o ypač jaunos įmonės, turinčios ambicijų diegti inovacijas ir augti, gali atlikti pagrindinį vaidmenį atgaivinant kaimo vietoves ir bendruomenes.

„Startuolių regiono“ iniciatyva yra ilgalaikės ES kaimo vietovių vizijos dalis. 2021 metais Europos Komisija nustatė ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją, kurioje nurodytos kelios konkrečios veiksmų sritys, padėsiančios siekti stipresnių, susietų, atsparių ir klestinčių kaimo vietovių ir bendruomenių iki 2040 m. „Startuolių regiono“ tikslai šiame kontekste yra paskatinti startuolių kūrimąsi ir inovacijas Europos kaimo vietovėse bei sukurti diskusijų ir žinių erdvę regionų problemoms spręsti.

Be to, „Startuolių regiono“ iniciatyva yra svarbus Naujosios Europos inovacijų darbotvarkės elementas, padėsiantis užtikrinti, kad regioninės inovacijų ekosistemos atsižvelgtų į kaimo vietoves.

Kokiomis priemonėmis Europos Komisija ketina skatinti praktinį šios idėjos įgyvendinimą?

Yra įvairių ES strategijų ir iniciatyvų, kurios gali prisidėti prie „Startuolių regiono“ idėjos praktinio įgyvendinimo skatinimo. Paminėsiu tik keletą iš jų tam, kad susidarytumėte bendrą įspūdį apie egzistuojančią paramą šiai iniciatyvai.

Visų pirma, „Startuolių regiono“ plėtrai visose ES šalyse ir regionuose gali būti naudojamos sanglaudos ir kaimo plėtros politikos. Sanglaudos politikos programose numatomos įvairios priemonės privačioms ir viešosioms investicijoms, susijusioms su „Startuolių regionu“, skaitmenine infrastruktūra ir paslaugomis, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, inkubatorių ir bendro darbo erdvių kūrimu, įgūdžių ugdymu ir kt.

Antra, paramos priemonės numatytos ir „Europos horizonto“ (angl. Horizon Europe) programoje, už kurią esu atsakinga kaip už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakinga EK narė. „Europos horizonte“ yra dvi darbo programos, kuriomis „Startuolių regiono“ iniciatyva bus remiama 2023 m. ir 2024 m. Tai programos „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ ir „Europos inovacijų ekosistemos“.

Galiausiai, „Startuolių regioną“ remia kasmetinis „Startuolių regiono“ forumas (angl. Startup Village Forum), pirmą kartą organizuotas 2021 m. Tai yra keitimosi žiniomis ir bendradarbiavimo vieta, kur įvairios institucijos ir kitos suinteresuotosios šalys gali susitikti, diskutuoti ir apsibrėžti veiksmus, skirtus skatinti startuolių kuriamas inovacijas kaimo vietovėse.

Negana to, „Startuolių regiono“ forumas skatina ir viešųjų bei privačių organizacijų įsipareigojimą remti „Startuolių regiono“ iniciatyvą teikiant tiek finansinę, tiek ir kiek kitokią paramą, pavyzdžiui, bendradarbiavimo erdves, IT infrastruktūrą, patirtį, mentorystę ar mokymus. Jau dabar daugėja privačių ir viešųjų subjektų, kurie aktyviai remia „Startuolių regiono“ iniciatyvą.

Su kokiais didžiausiais iššūkiais, jūsų nuomone, šiuo metu susiduriate? Kaip manote, kokie iššūkiai laukia „Startuolių regiono“ idėjos ateityje ją įgyvendinant skirtinguose Europos regionuose?

Mes žinome, kaip remti startuolių kūrimąsi miestuose, tačiau siekti tokio paties tikslo ir kaimo vietovėse yra gana nauja. Vis dėlto, mes manome, kad tai yra teisinga. Reikia ne tik atgaivinti kaimo vietoves, bet ir visoje ES mobilizuoti kaimo vietovių inovacijų potencialą augimui ir gerovei.

Viena iš kliūčių, kurias turime įveikti, yra įsitikinimas, kad kaimo vietovės negali būti inovatyvios. Tą patį įsitikinimą galima įvardinti ir kitaip – inovacijos yra kažkas, kas vyksta tik miestuose ir didmiesčiuose. Reikia daug ką įtikinti ir tai galima padaryti, pavyzdžiui, dalintis sėkmės istorijomis.

Vis dėlto, sėkmingam „Startuolių regiono“ koncepcijos įgyvendinimui labai svarbi teisinga politika ir programos. Naujojoje Europos inovacijų darbotvarkėje, kurią Europos Komisija priėmė praėjusių metų liepą, yra išskirtas konkretus pavyzdinis veiksmas, skatinantis inovacijų ekosistemas skleisti inovacijų sanglaudą visoje Europoje. Šiame veiksme aiškiai apibrėžiama, jog „Startuolių regiono“ iniciatyva prisidės prie šio tikslo.

Šis pavyzdinis projektas sukurs susietus regioninius inovacijų slėnius visoje ES. Šiame procese pirmiausiai įtraukiami būtų tie regionai, kurių inovacijų efektyvumas prastesnis. Tam, kad tai įvyktų, teiksime paramą bent vieno mažiau inovatyvaus ir kito, naujoviškesnio, regiono bendradarbiavimui. Skyrėme 100 mln. EUR finansavimą iš „Europos horizonto“ ir 70 mln. EUR iš Tarpregioninių inovacijų investicijų (angl. Interregional Innovation Investments) priemonės iš Europos regioninės plėtros fondo (angl. European Regional Development Fund).

Nors „Startuolių regiono“ sąvoka Lietuvoje yra nauja, „Išmanaus regiono“ (angl. Smart Village) idėja mūsų šalyje jau gerai žinoma. Ar šios iniciatyvos yra viena kitą papildančios ar konkuruojančios?

„Išmanaus regiono“ ir „Startuolių regiono“ idėjos yra glaudžiai susijusios ir turi tokį patį tikslą kaimo vietoves paversti patraukliomis vietomis gyventi ir dirbti. Dėl šios priežasties abi idėjos gali viena kitą papildyti ir viena kitai padėti.

„Išmanieji regionai“ yra pagrįsti skaitmeninių įrankių naudojimu. Šios idėjos tikslas yra pagerinti kaimo bendruomenių ekonominės, socialinės ir aplinkos sąlygos. Šiame procese ypač svarbios skaitmeninės technologijos.

„Startuolių regionai“ yra pagrįsti verslumu ir inovacijomis. Ši koncepcija pagrįsta įsitikinimu, kad naujos idėjos ir įmonės, ypač tos, kurias įkūrė jauni žmonės, turintys rimtų planų plėstis ir augti, gali atgaivinti kaimo vietoves ir jose gyvenančias bendruomenes.

Šios dvi sąvokos nekonkuruoja. Tarp jų yra daug sinergijų. Galite nesunkiai įsivaizduoti situaciją, kai „Išmanaus regiono“  strategija skatina startuolio kūrimą kaimo vietovėje. Arba atvirkščiai, kai įmonės, sukurtos kaip „Startuolių regiono“  dalis, padeda regione įdiegti kokius nors skaitmeninius įrankius. Man tai yra dvi pagrindinės tos pačios dėlionės detalės.

Europoje pirmą kartą vyks „Startuolių regiono“ idėjai skirtas hakatonas. Tapote šio skaitmeninių inovacijų centro „AgriFood Lithuania“ organizuojamo hakatono globėja. Kas jus paskatino palaikyti šią idėją? Kokių rezultatų tikitės iš šio hakatono? Ar realu, kad hakatono dalyvių sukurtas idėjas vėliau galėtų įgyvendinti Europos Komisija?

Kaimo vietovės dažnai yra vaizduojamos kaip vietos, kuriose nėra naujovių, arba, geriausiu atveju, kaip vietos, kuriose bet kokios inovacijos susiduria su daugybe kliūčių. Tokie renginiai kaip šis hakatonas, skirtas „Startuolių regiono“ temai, gali padėti mums papasakoti kitokią, teigiamą istoriją. Šis hakatonas gali pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip kaimo vietovėse galima skatinti ir puoselėti inovacijas. Tai yra priežastys, dėl kurios šį hakatoną palaikau.

Tikiuosi, kad hakatono dalyviai įvertins regionų galimybes ir ieškos originalių idėjų bei sprendimų. Leiskite pateikti keletą pavyzdžių, kai, mano nuomone, kaimo vietovės gali būti tikrai inovatyvios. Pagalvokite apie inovacijas, kurios galėtų pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą ūkininkaujant. Pagalvokite apie biologines pramonės šakas arba kultūros paveldo potencialą. Pažvelkite į moterų verslumo ir „sidabrinės ekonomikos“ – tai ekonominės veiklos, skirtos 50 metų ir vyresnių žmonių poreikiams tenkinti – potencialą. Ir, žinoma, nepamirškite skaitmeninių technologijų teikiamų galimybių.

Šio hakatono metu sukurtos idėjos gali daryti įtaką sprendimų priėmėjų veiksmams ne tik ES, bet ir nacionaliniu, regioniniu bei vietos lygmenimis. Hakatone atrasti inovatyvūs sprendimai tikrai gali būti naudingos ES politikai ir programoms. Tai padės mums spręsti problemas, su kuriomis susiduria regionai, ir skatins šias vietoves pasinaudoti egzistuojančiomis galimybėmis ir prisidėti prie Europos ateities.

Viena labai konkreti galimybė pasidalinti šio hakatono rezultatais yra kitas „Startuolių regiono“ forumas.

Šiame pokalbyje jau užsiminėme apie „Startuolių regiono“ forumą, kuris turėtų įvykti kitų metų pradžioje. Tokie dideli renginiai tik patvirtina, jog pasirinkta tema visuomenei yra labai svarbi. Kokio susidomėjimo sulaukė praėjusių metų forumas? Ko tikitės iš būsimo forumo? Kokią pagrindinę žinutę ketinate perduoti visuomenei?

2021 m. lapkritį pirmą kartą įvykęs „Startuolių regiono“ forumas buvo labai sėkmingas. Turėjome daugybę dalyvių ir didžiuli visapusišką palaikymą. Renginio metu buvo galima susipažinti su įvairiais kaimo inovacijų ekosistemų aspektais ir sužinoti daugiau apie iššūkius bei galimybes kuriant ir plėtojant startuolius kaimo vietovėse. Gaila, tačiau dėl COVID-19 situacijos, renginį teko organizuoti internetu. Todėl labai laukiu kito forumo, planuojamo 2023 m. vasario 28 d.

Po pirmojo forumo aktyviai tęsėme „Startuolių regiono“ diskusijas 2022 m. Pavyzdžiui, šių metų balandžio mėnesį man buvo malonu susipažinti su  grupe startuolių regionų. Man buvo labai naudinga juos išgirsti. Šių metų rugsėjį Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų dienose vyko Jungtinio startuolių regionų tyrimų centro surengta sesija „Startuolių regionas: nepaliekant nieko nuošalyje“.

 

Kaip matote, diskusijos tęsiasi nuo pirmojo forumo pradžios. Todėl visi labai laukiame šį savaitgalį vyksiančio hakatono ir vasario mėnesio renginio. Tai bus proga regionų novatoriams burtis, diskutuoti, dalytis refleksijomis, patirtimi ir pagaliau kartu kurti „Startuolių regiono“ sąvoką. Forume dalyvaus valdžios, verslo, mokslinių tyrimų ir pilietinės visuomenės atstovai. Šioje vietoje galima papildyti atsakymą į vieną iš jūsų ankstesnių klausimų. Forume mes, pavyzdžiui, aptarsime, kaip „Startuolių regiono“ forumas gali susieti su kitomis iniciatyvomis, organizacijomis ir bendruomenėmis tokiomis kaip „Išmanieji regionai“.

Noriu nuoširdžiai pakviesti Lietuvos organizacijas, įmones, verslininkus ir viešojo administravimo institucijas prisijungti prie „Startuolių regiono“ forumo.

Paskutiniu klausimu norėčiau atkreipti dėmesį į hakatono dalyvius. Ką jiems patartumėte? Į ką paskatintumėte atkreipti dėmesį kuriant „Startuolių regiono“ ateities viziją? Kas, jūsų nuomone, yra svarbiausia kuriant tokias idėjas?

Noriu pabrėžti, kad „Startuolių regiono“ iniciatyvos atveju pačios inovacijos nėra pabaiga. Galutinis šios idėjos tikslas – kaimo vietovių plėtra paverčiant jas patraukliomis novatoriams, kurie kurtų gerovę ir darbo vietas.

Be to, pagrindinė 2021 m. „Startuolių regiono“ forumo žinutė buvo ta, jog nėra vienos „stebuklingos kulkos“. Inovacijų regionuose iššūkius galima spręsti įžvelgiant iš pačių įvairiausių perspektyvų.

Ir galiausiai, pasilinksminkite ir būkite kūrybingi.