Ar estate maža ar vidutinio dydžio įmonė (MVĮ) ar startuolis bei turite inovatyvią idėją sveikatos, agromaisto, informacinių technologijų ar fintech sektoriui?

EPICENTRE projekto rėmuose skelbiamas pirmasis kvietimas įmonėms teikti paraiškas ir gauti paramą vystyti naujus sprendimus kartu su didelėmis įmonėmis. Antrasis kvietimas numatytas 2023 m. pabaigoje.

Kviečiame teikti paraiškas pateikiant siūlomus sprendimus, didelių įmonių įvardintiems iššūkiams spręsti. Atrinkti projektai turės galimybę dalyvauti EPICENTRE Acceleration programoje ir EPICENTRE Academy, kur gaus mentorystės, konsultavimo ir finansinę paramą savo idėjoms įgyvendinti.

Terminas teikti paraiškas: 2023 m. kovo 28 d. – 2023 m. gegužės 29 d.

Planuojamas rezultatų paskelbimas: 2023 m. liepos mėn.

 

Finansinė parama MVĮ ir startuoliams

Maksimalus finansinės paramos dydis vienam projektui – 42 400 eurų. Paramos turinys pateiktas lentelėje žemiau.

EPICENTRE Acceleration programa

Maksimali suma (EUR)

EPICENTRE Academy

Maksimali suma (EUR)

Iš viso

(EUR)

LAUNCH PHASE

50 atrinktų projektų

1.400 850 2.250
SUSTAIN PHASE

25 atrinktų projektų

31.000 3.500 34.500
DRIVE PHASE

6 atrinkti projektai

10.000 2.500 12.500
Bendra finansinė parama projektams 42.400 6.850 49.250

 

Kaip veiks parama?

EPICENTRE Acceleration programa – tai trijų etapų programa, padalinta į LAUNCH, SUSTAIN ir DRIVE fazes. Kiekvienu iš etapų, MVĮ projektai artės prie 8-to technologinės parengties lygio (TPL), bendradarbiaus su didelėmis įmonėmis, tobulins technologinius ir minkštuosius įgūdžius.

1 etapas: LAUNCH (25 projektai x 2 kvietimai)

Etapas truks pirmuosius 4 mėnesius (nuo atrinktų projektų paskelbimo). Projektai turės dalyvauti EPICENTRE Bootcamp – mokymų stovykloje, kurią organizuos Worsley Acceleration Services. Stovykla bus organizuojama online, vyks anglų kalba, trukmė – 16 val.

Šioje stovykloje įmonės galės sudalyvauti mokymuose, kaip efektyviai bendradarbiauti su didžiosiomis įmonėmis, kaip patraukliai pateikti savo idėją ir kuriamą sprendimą. Stovykloje taip pat bus galimybė plėsti savo pažinčių tinklą.

Šio etapo pabaigoje, EPICENTRE komisija įvertins ir atrinks 12 perspektyviausių projektų, kurie pateks į kitą projekto etapą.

Pagrindinis LAUNCH etapo rezultatas bus video pristatymas apie kuriamą sprendimą, orientuotas į didžiųjų įmonių išreikštus poreikius. Pateikus šį video pristatymą, 25 atrinkti projektai gaus 1 400 eurų paramą.

 

2 etapas: SUSTAIN (12 + 13 atrinktų projektų iš pirmo etapo)

Šis etapas truks 11 mėnesių nuo projektų atrinkimo pirmojo etapo pabaigoje.

Projektų bus prašoma patikslinti techninius reikalavimus ir sukurti minimalų veikiantį produktą (minimum viable product), kuriuo siekiama: i) patikrinti kai kuriuos pagrindinius numatomo sprendimo funkcinius aspektus, ii) pademonstruoti siūlomo sprendimo technines galimybes realiomis sąlygomis, iii) pateikti visų svarbiausių funkcijų techninius sprendimus.

Šio etapo metu MVĮ gaus visą verslo paramos paslaugų paketą, įskaitant mokymo veiklą, mentorystės ir koučingo sesijas (iki 32 val. kiekvienam projektui).

SUSTAIN etapo pabaigoje bus surengtas EPICENTRE iškilmingas renginys. MVĮ turės pristatyti savo projektus inovacijų srities auditorijai. Komisija įvertins ir atrinks 6 (3 x 2) geriausius projektus, kurie bus pakviesti perkelti projektą į dideles įmones kito etapo metu.

Pagrindinis SUSTAIN etapo rezultatas – pateiktas „Strateginis ir techninis prototipo kūrimo planas“ (D2) ir „Prototipas, paruoštas bandymams įmonėse“ (D3).

Užbaigus ir patvirtinus rezultatus (D2 ir D3) visi atrinkti projektai gaus 31 000 eurų finansinę paramą.

 

3 etapas: DRIVE (3 projektai x 2 kvietimai)

Kiekviename iš dviejų kvietimų bus atrinkta po 3 projektus, kurie dalyvaus trečiajame akceleravimo programos etape. Šios fazės metu bus toliau plėtojami kuriame sprendimai, kuriuose projektus įgyvendinančios įmonės veiks kaip „reziduojantys verslininkai“. Šis etapas truks 5 mėnesius po projektų atrankos.

Projektams bus padedama toliau plėtoti savo produktus ir (arba) paslaugas realioje įmonių aplinkoje ir ieškoti galimybių užmegzti ilgalaikę partnerystę su stambiais pramonės subjektais bei taikyti kitus bendradarbiavimo verslo modelius. Be to, bus teikiamos įvairios ad hoc mokymo ir mentorystės paslaugos.

Pagrindinis DRIVE etapo rezultatas – pateiktas „Produkto tinkamumo rinkai vertinimo“ (D4) dokumentas. Šiame dokumente turėtų būti išsamiai aprašyta, kaip technologija bus materializuota į naują ir sėkmingai rinkoje parduodamą sprendimą.

Pateikus dokumentą ir gavus galutinį patvirtinimą, atrinkti projektai gaus 10 000 eurų finansinę paramą.

 

Daugiau informacijos apie kvietimą ir didžiųjų įmonių įvardintų iššūkių temas galite rasti čia: https://epicentre.idconsortium.com/