Konsorciumą, įgyvendinantį iniciatyvą „EDIH4IAE.LT“ (kitaip – „Pramonės, žemės ūkio ir energetikos sektorių skaitmeninė transformacija Lietuvoje”), įsteigė Lietuvos pramonininkų konfederacija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inovacijų centras, agro-maisto sektoriaus technologijų įmonė „ART21”, skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania”, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas, Lietuvos energetikos institutas ir Smart Energy DIH.

EDIH4IAE.LT suteiks galimybę Vakarų ir Vidurio Lietuvos regiono agro-maisto, energetikos ir pramonės įmonėms bei valdžios institucijoms integruoti aplinkosaugos, skaitmeninius ir visuomeninius sprendimus į savo pagrindinius verslo modelius. EDIH4IAE.LT turi geriausias galimybes remti 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos (Digital Europe Programme), kuria siekiama užtikrinti, kad Europa imtųsi ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės transformacijos ir suteiktų jos naudą įmonėms ir piliečiams, užmojus.

Tikslas – efektyvinti pramonės, maisto ir energetikos sektorių skaitmeninę transformaciją, prioritetą teikiant Vakarų ir Vidurio Lietuvos regione veikiantiems verslo ir viešųjų subjektams ir pagrindinių skaitmeninių technologijų (didelio našumo kompiuteriai, dirbtinis intelektas ir kibernetinis saugumas) diegimui.

Uždaviniai:

 • didinti skaitmeninių technologijų paklausą ir absorbcijos potencialą;
 • ugdyti skaitmeninei transformacijai reikalingus skaitmeninius įgūdžius;
 • mažinti investavimo į skaitmenines technologijas riziką, padedant įmonėms pritraukti papildomus finansinius išteklius;
 • skaitmeninių technologijų ir verslo modelių pagalba, didinti Lietuvos ūkio subjektų integraciją į ES ir tarptautines vertės kūrimo grandines.

Koordinatorius:

 • VŠĮ Lietuvos inovacijų centras

Partneriai:

 • Lietuvos pramonininkų konfederacija
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Lietuvos energetikos institutas
 • UAB „ART21“
 • VŠĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas
 • VšĮ „AgriFood Lithuania DIH“
 • VšĮ SmartEnergyDih