VšĮ „AgriFood Lithuania DIH“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą e. komercijos modelio diegimui

Priemonė: E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19
Projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1152

VšĮ „AgriFood Lithuania DIH“ siekdama naudotojams pateikti paprastesnį būdą susipažinti su teikiamomis paslaugomis bei pagerinti paslaugų teikimo procesą šio projekto metu įdiegs e. komercijos sistemą. Įgyvendinus projektą klientai, interneto svetainėje atsakę į pateikiamus klausimynus, galės nusistatyti paslaugos poreikį, pateikti reikiamą informaciją (reikalingą paslaugų apimčiai įvertinti), gauti komercinį pasiūlymą paslaugos įsigyjimui, užsisakyti paslaugą ir gauti su paslauga susijusius dokumentus.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario mėn. 9 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario mėn. 9 d.

Projekto vertė: 68 100,00 Eur Eur
Finansavimo suma: 50 000,00 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės.