Kognityvinė robotų sistema, skirta skaitmenizuotiems ir tinkliniams (automatizuotiems) vabzdžių ūkiams

Iki 2030 m. daugiau nei 9 milijardai žmonių, o taip pat gyvūnai (tiek auginami maistui, tiek laikomi kaip žmogaus draugai), turės valgyti ir būti šeriami. Tai sukels disbalansą tarp maisto išteklių paklausos ir pasiūlos bei skatins maisto nesaugumą, nes pavers maistą neprieinamu, neįperkamu, netolygiai paskirstytu ir nesaugiu valgyti.

Akivaizdu, kad žmonijos aprūpinimas maistu yra didelis XXI amžiaus iššūkis, kurį būtina spręsti. Vienas iš perspektyvių galimų tvarių šios problemos sprendimų yra vabzdžių auginimas.

Valgomuosius vabzdžius kaip naują maistą ES yra numatyta patvirtinti iki 2020 m. pabaigos. Svarbu tai, kad vabzdžiai gali būti vertingi ne tik žmonėms, bet ir ūkiuose auginamiems gyvuliams. Vis dėlto, norint didinti gamybos apimtis ir kartu mažinti augančios gamybos sąnaudas, reikia papildomų mokslinių tyrimų, inovacijų, ūkininkavimo protokolų, standartizavimo bei technologinio šuolio robotizuojant ir automatizuojant masinį vabzdžių auginimą ūkiuose.

CoRoSect yra atsakas į didžiulį poreikį sujungti bionomikos ir vabzdžių, skirtų maistui ir pašarams, gyvavimo ciklo tyrimus su naujais robotikos įrankiais ir protokolais vabzdžių auginimo mechanizavimui ir automatizavimui. Tai yra kritiškai svarbus žingsnis, kuris pabrėžtas Techninių ekspertų konsultacijoje dėl Vabzdžių kaip maisto ir pašarų potencialo įvertinimo užtikrinant  maisto saugumą (Technical Expert Consultation on Assessing the Potential of Insects as Food and Feed in Assuring Food Security). CoRoSect kuria naują integruotą kognityvinę robotų ekosistemą, kurioje tiek pasikartojančios, tiek ir kognityviškai bei fiziškai sunkios užduotys, reikalaujančios didesnių žmogaus pastangų ar nuolatinės priežiūros vabzdžių gyvavimo ciklo metu, yra pakeičiamos automatinėmis robotais pagrįstomis procedūromis, sukurtomis atsižvelgiant į mokslinius tyrimus, analizuojančius biologinius, techninius ir ekonominius vabzdžių auginimo ir visų susijusių procesų optimizavimo reikalavimus.

CoRoSect technologijos bus vertinamos atliekant bandymus 5 pilotinėse vabzdžių fermose, esančiose 5 skirtingose Europos šalyse ir auginančiose tris dažniausiai pasitaikančias vabzdžių rūšis. Taip CoRoSect iš esmės prisidės prie saugaus ir tvaraus maisto tiekimo Europoje.

Projektas „Robotics4EU“ yra finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos sutartį Nr. 101016953.

Projekto partneriai