„AgriFood Lithuania DIH“ direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė sulaukė garbingo vieno svarbiausių Baltijos valstybėse universiteto įvertinimo. Vytauto Didžiojo universitetas, stipriausias žemės ūkio pakraipą turintis universitetas Lietuvoje, atsižvelgęs į Kristinos Šermukšnytės-Alešiūnienės aktyvią visuomeninę veiklą ir universiteto vardo garsinamą, nusprendė jai įteikti Lietuvos universiteto įkūrimo šimtmečiui skirtą proginį medalį. Medalis „AgriFood Lithuania DIH“ direktorei iš universiteto rektoriaus prof. Dr. Juozo Augučio rankų buvo įteiktas iškilmingo Senato posėdžio metu.

„Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, drįstu sakyti, yra viena aktyviausių agromaisto sektoriaus moterų lyderių ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Tai įrodo ir jos nominavimas šiais metais tapti Europos inovacijų ir technologijų instituto metų moterimi bei Europos metų klasterio vadove. Kristina jau daugelį metų savo veikla prisideda prie didesnės žemės ūkio ir maisto sektoriaus pažangos ir verslo bei universiteto bendradarbiavimo skatinimo kuriant naujausias technologijas. Mus ypač džiugina jos dėmesys moterų lyderystės temai, taip pat pastangos prisidėti prie studentų kompetencijų kėlimo ir jų pritraukimo mokytis agromaisto mokslus“, – „AgriFood Lithuania DIH“ direktorei įteikęs Lietuvos universiteto įkūrimo šimtmečio minėjimui skirtą proginį medalį teigė Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. dr. Juozas Augutis.

Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė buvo įvertinta už didžiulį dėmesį ir pastangas skatinant moterų lyderystę agromaisto sektoriuje, pažangių technologijų diegimą žemės ūkio ir maisto sektoriuje bei  palankesnių sąlygų ūkininkams ir verslams kūrimą. Be to, Kristina daug dėmesio skiria ūkininkų, specialistų ir studentų edukacijai ir tarpsektoriniam bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimui.