Vasarį Atėnuose oficialiai startavo projektas STELLA, kuriame dalyvauja 14 partnerių iš 7 šalių, tarp jų ir Lietuva. Pasitelkiant šiuolaikines jutiklių technologijas ir dirbtinį intelektą, bus siekiama sukurti holistiškai veikiančią skaitmeninę sistemą, kuri įspėtų apie karantininius bei reglamentuojamus kenkėjus, juos aptiktų ir leistų priimti strateginius sprendimus, reaguojant į židinius.

Skaitmenine pažanga grindžiamą projektą, teikiantį dėmesį augalų sveikatai, ankstyvam patogenų nustatymui, teritorijų priežiūrai ir fitosanitarinėms priemonėms, finansuoja ES programa „Europos horizontas“. 

Sėkmingai įgyvendinus visus iniciatyvos tikslus, bus patobulinti kenkėjų stebėsenos bei priežiūros sprendimai ir įdiegtos naujos metodikos, o jų veiksmingumas patvirtintas realiose žemės ūkio sistemose. 

Kenkėjų stebėjimo sistemą STELLA PSS (angl. STELLA Pest Surveillance System) sudarys kelios posistemės – pradedant ankstyvojo įspėjimo sistema, naudojančia naujus kenkėjų prognozavimo modelius ir daiktų interneto (IoT) jutiklius. 

Taip pat bus sukurta kenkėjų aptikimo sistema, grindžiama nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemomis, nuotoliniu bei jutikliniu stebėjimu, visuomenės informavimu ir gaudyklėmis. Tuo tarpu reagavimo į kenkėjus sistema numatys geolokalizuotus židinius, o tai padės inicijuoti prevencines ir neutralizavimo priemones.

STELLA PSS numatyta testuoti trejus metus laukų, ūkių ir regionų lygmeniu šešiuose tiriamuosiuose atvejuose: pasėliuose, soduose ir vynuogynuose, taip pat didelėse, sunkiai pasiekiamose teritorijose (miškuose). Labiausiai bus tiriamos 8 karantininės ir reglamentuojamos nekarantininės kenkėjų ligos, paplitusios keturiose Europos šalyse, kurios pasižymi skirtingomis klimato bei geografinėmis savybėmis, taip pat Naujojoje Zelandijoje.

„AgriFood Lithuania DIH“ – klasteris ir skaitmeninių inovacijų centras, kuris prie projekto prisidės vykdant vieną iš tiriamųjų atvejų. Be jau minėtųjų šalių, projekto konsorciumą taip pat sudaro organizacijos iš Graikijos, Italijos, Belgijos, Austrijos ir Prancūzijos.